All posts by Alpha Igogo

Happy birthday Tanzanian Princess and African pride!

Regrann from @jokatemwegelo – March Baby 👼🏽. March Queen 👸🏽👩🏽‍💻👩🏽‍🍳. Soon to be somebody’s Wife 👰🏽and Mummy🤰🏽. God is Great and Faithful. Grown but forever a baby girl 🤗😘. Ni kwa neema tu na rehema. Thank you loves for dragging me out to take these @divaglam_beauty @petefarasi9 @jacquescollection Nawapenda ❤ ~ otherwise I couldn’t be bothered 🙃 #Kidoti #Kidoti2018 – #regrann

Happy birthday to our one and only one Jokate Mwegelo, Tanzanian Princess and African Pride! Wishing you abundantly blessings, endless happy momoments, and forever love! ……. Awwih! Am happy to hear the good news please usininyime mualiko hata kama sina hela nitakopa kwa baba yangu Dr Magufuli ili tu nije  kwa send off na harusi yako 😍😍😍 (I am very serious though). Nakutakia kheri milele zote. Love you sanaaa 😗❤

 

Happy birthday Hoyce Temu!

Leo wamezaliwa wanawake wanguvu, I wanawake washoka,  malkia wanguvu, tamari ya Tanzania. Siku ya kama ya leo katika nyakati na majira tofauti alizaliwa vipenzi vyetu Jokate na Hoyce. Kama wote mumjuavyo Hoyce siyo tu ni mwanamke wa Kitanzania bali ni moja ya hazina ambayo Tanzania inajivunia kuwa nayo! Hivyo tunamshukuru Mungu kwa kutuletea hichi kiumbe katika aridhi ya Tanzania. Tunaomba aendelee kututunzia na kumiminia neema zake. Happy birthday the Queen of Tanzania. Enjoy your day 😗❤

Jokate Mwegelo: Namshukuru Mungu kwaajili ya wazazi wangu kwa kunilea katika maadili mema na hasa kunielekeza kwa Mungu na kunisisitizia elimu

Regrann from @jokatemwegelo - Miaka kadhaa iliyopita tarehe kama ya leo, taarifa zilienea Mama Kidoti amejifungua salama mtoto wa kike. Nilizaliwa kama watoto wengine wa kitanzania, wapo waliofurahia ujio wangu, na naamini wapo waliotamani ningekuwa mtoto wa kiume 😂. Lakini Mwenyezi Mungu kwa hekima zake alinileta mwanamke. Hakuna aliyejua nimebeba nini ndani yangu kwa kuniangalia kwa macho, wala hakuna aliyejua nitakuja kuwa nani. Hayo yote Mungu aliyaficha katika hekima yake. Namshukuru Mungu kwaajili ya wazazi wangu kwa kunilea katika maadili mema na hasa kunielekeza kwa Mungu na kunisisitizia elimu, pia kuamini ndoto zangu, hata leo nimefika hapa nilipofika. Nawashukuru wote walioniamini na kuni-support hata wakati ambao mwenyewe sikujiamini katika ndoto kubwa nilizokuwa nazo. Naishukuru team yangu ya KIDOTI, partners wangu, na watanzania wote kwa ujumla kwa kuendelea kusimama na mimi kila hatua. Nakiri kwamba peke yangu nisingeweza kufanya chochote.
.
.
Ninayo furaha kubwa kuongeza mwaka katika maisha yangu hapa duniani, ni fursa ya kipekee kuwa hai. Wengi walikuwa na ndoto kubwa huenda kuliko zangu lakini hawapo nasi. Uhai ni zawadi na kwa hilo namshukuru Mungu. Maadam Mungu ameniacha hai ni ishara kuwa ana mipango mikubwa na maisha yangu ili niliishi kusudi lake na kutimiza kile aliniumba kufanya Tanzania na ulimwenguni kwa ujumla.

NI KWA NEEMA NINAISHI. HAPPY BIRTHDAY TO ME.
#KIDOTI #BIRTHDAYGIRL #KIDOTI2018 🎁❤🙏🏾 cc @rapture1913 @mkolikoli @cmagavilla 💕 - #regrann

Jokate Mwegelo: You embrace new age and say your age proudly

Regrann from @jokatemwegelo – Guess who else is a March Baby 😍😘?!?  The OG African Princess. The Iconic and my mama dearest @yvonne_chakachaka ….. Thank you for being amazing in every way possible. Drawing from your speech during women’s month at the University of Joburg last year, you said; here paraphrasing – celebrating life and being a year older isn’t something you shy away from. You embrace new age and say your age proudly because after many years of working extensively with children through Unicef and seeing babies die before the age of 5 and how nations strategize to eradicate such, you realize how life is just too precious and becoming older becomes more meaningful ☺. I pray this new age comes with more happiness and blessings. Nakupenda sana mama ❤❤❤ #Kidoti – #regrann  

Happy belated birthday to our African Princess! Wishing you many more happy years!

 

Kesha la asubuhi: Upendano wa ndugu

*KESHA LA ASUBUHI*

```JUMANNE MACHI 20, 2018```

  *Upendano wa Ndugu*


Kwa pendo la udugu, mpendane ninyi kwa ninyi; kwa heshima mkiwatanguliza wenzenu. Warumi 12:10. ✍🏽 Roho Mtakatifu anapoingia kwenye mawazo ya mtu, malalamiko na mashtaka madogo madogo baina ya mtu na watu wenzake yatatupiliwa mbali. Mionzi angavu ya Jua la Haki itang’aa kwenye vyumba vya moyo na akili. Katika ibada yetu kwa Mungu hakutakuwa na kutofautisha kati ya matajiri na maskini, weupe na weusi. Ubaguzi wote utayeyuka. Tunapomkaribia Mungu, itakuwa kama undugu mmoja. Sisi sote ni wasafiri na wageni, tunaoelekea kwenye nchi iliyo bora, ile ya mbinguni. Pale, kiburi chote, mashtaka yote, hali yote ya kujidanganya, vitakuwa vimekoma milele. Kila namna ya kificho kitaondolewa nasi “tutamwona kama alivyo” (1 Yohana 3:2). Pale nyimbo zetu zitachukua mada yenye kutia moyo nazo sifa na shukrani zitapanda kwake Mungu. – Review and Herald, Okt. 24, 1899.


✍🏽 Bwana Yesu alikuja katika dunia yetu ili aokoe wanaume na wanawake wa mataifa yote… Yesu alikuja kueneza nuru kwa ulimwengu wote. Mwanzoni mwa huduma yake aliitamka nia yake: “Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuwaacha huru waliosetwa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa” (Luka 4:18, 19)…

✍🏽 Jicho la Bwana li juu ya viumbe wake wote; anawapenda wote naye haweki tofauti kati ya weupe na weusi, isipokuwa kwamba Yeye huwa ana huruma maalumu kwa ajili ya wale walioitwa kuchukua mizigo mizito zaidi kuliko wengine. Wale wampendao Mungu na kumwamini Kristo kama Mkombozi wao, huku wakilazimika kukabiliana na majaribu na matatizo yanayokuwa njiani mwao, bado yawapasa wakubaliane na maisha kama yalivyo kwa moyo uliochangamka, wakikumbuka kwamba Mungu mbinguni anaona mambo haya, na kwa yale ambayo dunia inapuuzia kuwapa, Yeye atawalipa kwa fadhila zilizo bora zaidi. – Selected Messages, kit. 2, uk. 487, 488.

*UBARIKIWE MWANA WA MFALME*

Kesha la hasubuhi: Umoja

KESHA LA ASUBUHI

JUMAPILI- MARCH 18, 2018

UMOJA

“Wala si hao tu ninaowaombea; lakini na wale watakaoniamini kwa sababu ya neno lao. Wote wawe na umoja; kama wewe, Baba, ulivyo ndani yangu, nami ndani yako; hao nao wawe ndani yetu; ili ulimwengu upate kusadiki ya kwamba wewe ndiwe uliyenituma.” Yohana 17:20, 21.

▶Upatanifu na umoja unapokuwepo kati ya watu wenye tabia mbalimbali ni ushuhuda wenye nguvu zaidi uwezao kuonesha kwamba Mungu alimtuma Mwana Wake duniani kuokoa wenye dhambi. Ni fursa ya pekee ambayo tumepewa kudhihirisha hili. Lakini, ili tulifanye hili, ni lazima sisi wenyewe tujiweke chini ya agizo la Kristo. Ni lazima tabia zetu zitengenezwe kuwa katika upatanifu na tabia yake, nia zetu ni lazima zisalimishwe kwa nia Yake. Hapo tutatenda kazi pamoja bila hata wazo la kugombana.

▶Kudumu katika tofauti ndogo ndogo kutatufikisha katika kutenda yale yatakayoharibu ushirika wa Kikristo. Tusimruhusu adui apate nafasi dhidi yetu kwa namna hiyo. Hebu na tudumu kumkaribia Mungu na kukaribiana sisi kwa sisi. Ndipo tutakapokuwa kama miti ya haki, iliyopandwa na Bwana na kumwagiliwa na mto wa uzima. Nasi tutaweza kuzaa ajabu! Je, Kristo hakusema; “Hivyo hutukuzwa Baba yangu, kwa vile mzaavyo sana” (Yohana 15:8)?

▶Moyo wa Mwokozi umeelekezwa kwa utimilifu wa kusudi la Mungu unaofanywa na wafuasi wake katika urefu wake na upana wake wote. Inawapasa wawe wamoja na Mungu, japo wawe wameenea duniani kote. Lakini Mungu hawezi kuwafanya kuwa wamoja katika Kristo wasipokuwa tayari kuchukua njia yake badala ya njia yao.

▶Sala ya Kristo itakapokuwa imeaminiwa kikamilifu, maelekezo yake yatakapokuwa yameingizwa katika maisha ya kila siku ya watu wa Mungu, umoja katika matendo utaonekana katika jamii zetu. Mtu atashikamanishwa na mwingine kwa kamba za dhahabu za upendo wa Kristo. Roho wa Mungu pekee ndiye awezaye kuleta umoja huu. Yeye aliyejitakasa mwenyewe, anaweza kutakasa wanafunzi wake. Wakiwa wameunganishwa naye, wataunganishwa kila mmoja na mwingine katika imani iliyo takatifu sana. Tunapopambana kwa ajili ya umoja huu kama ilivyo shauku ya Mungu kwamba tuutafute, utatujia. – Testimonies, kit cha 8, uk. 242,243.

If someone shows you that he can live without you, show him that you were born without him

Regrann from @zarithebosslady "if someone shows you that he / she can live without you, show him that you were born without him/ her 🎶🎶🎶- Mama 5 😍.... Stay humble but keep an inner beast that doesn't back down.💪 - #regrann

 Siku zote kuwa mtu wa kujinyenyekeza lakini usikubali kuwa mtumwa katika jambo lolote lile! Usikubali kumfanya binadamu mwenzio kuwa "Mungu mdogo" Yani bila yeye maisha yako hayaendi wakati ulizaliwa kutoka kwenye viungo cha mama yako ukiwa mwenyewe kwa uwezo wa Mungu aliye juu! Hata kama unampenda mtu kiasi gani epuka kumwambia  kuwa I can't live without you! Huo ni uwongo uliuopitiliza kwani watu wanafiwa na watoto zao na bado wanaishi baada ya mazishi! Sasa huyo mwanaume au mwanamke ambaye mmekutana  ukiwa unajua mema na mabaya ana nini haswa cha kukufanya ushindwe kuishi bila yaye?! Pia kumfanya mtu kuwa nimuhimu sana kiasi cha kugharimu maisha yako inamaana umemuweka huyo mtu katika nafasi ya Mungu! Na hiyo ni dhambi! I love yoy but I love you enough to let you go! Usikubali kuwa mtumwa kwa mtu asiye kujali au kudhamini utu wako. "if someone shows you that he / she can live without you, show him that you were born without him /her"! Kama wakionyesha kuwa uwepo wako au kutokuwepo kwako hakuadhiri kitu chochote katika maisha yao basi nawe huna budi kuwakumbusha kuwa ulizaliwa bila wao kuwepo!

My times are in Your hand!

*MORNING TEA ☕🍞*

SATURDAY, 17TH MARCH 2018

*ACCELERATE*

TODAY’S SCRIPTURE
*”My times are in Your hand…” (Psalm 31:15, NASB)*

*TODAY’S WORD*
One thing I’ve learned is that God doesn’t always work on our timetable. In fact, He rarely does. But in a single moment, God can change your life! All throughout Scripture, we see examples of how God was working behind the scenes and instantly turned things around for His people. Scripture tells us He is the same yesterday, today and forever which means He can instantly turn things around for you, too!

You may be going through some difficulty today, but be encouraged because your times are in God’s hands. He wants to accelerate things in your favor. He wants to take you further than you dreamed possible and work in your life in ways beyond what you have ever imagined.

Let this truth sink down into your heart today. Resist discouragement by speaking His Word over your future. Keep standing. Keep hoping; keep believing because He is working behind the scenes. He’s going to accelerate your times and lead you into the life of victory He has for you!

*A PRAYER FOR TODAY*
“Father, today I humbly come before You giving You all that I am. I trust that my times are in Your hands. I trust that You are working things out in my favor. I set my focus on You knowing that You are working things out for my good in Jesus’ name. Amen.”

Jacqueline Mengi: The day @drntuyabaliwe_foundation will be able to put up libraries in all regions and hopefully all districts of Tanzania will be the peak of my happiness

Regrann from @j_n_mengi - There’s so much joy in seeing a dream become a reality,and how that dream can change other peoples lives.I can’t even put in words how lucky and blessed I feel to be able to fulfill my dream of encouraging and enabling kids to develop the habit of reading. The day @drntuyabaliwe_foundation will be able to put up libraries in all regions and hopefully all districts of Tanzania will be the peak of my happiness. - #regrann 

Mama Prince Kairo: Wipe their tears as you wiped mine father Lord

Regrann from @ladivamillen  -  I’m sharing my son’s pictures today not just for my supporters and followers to meet him, but  I needed to tell a different story.  Story of FAITH and HOPE. I needed to give hope by showing a picture of me holding my son, which I believe it could uplift and inspire someone out there. -Millen Magese .Catch my cover story interview Exclusively @genevievemagazine share it with that woman or family who lost Hope on Infertility battle. 🙏

 #NothingIsImpossibleWithHim #endometriosisawarenessmonth2018 #EndometriosisAndInfertilitySucks #SPEAKOUT #yellowdotfor1000needles #PutAStopOnEndometriosisAndInfertility. Custom dress by @eseazenabor you’re amazing.🙏  - #regrann  Regrann from @ladivamillen  -  To read part of my story please check out the link on my bio for EMag then you can download.  I look at your face my baby  and can’t stop thanking God! My Miracle Worker ! Awesome is your name! Mighty is your name ooh God, I praise you, there is nothing you can’t do Lord! Do for other women as you did for me. Wipe their tears as you wiped mine father Lord. Let them experience the joy of carrying their own babies. You’re faithful God and awesome is your name🙏. Praying for all women out there to experience this joy soon 🙏#PrinceKairo👑🤴🏻. Get to read our story @genevievemagazine .
KUWA NA SHUKRAN

KESHA LA ASUBUHI

IJUMAA

16/03/2018

*KUWA NA SHUKRANI*

📖 _Shukuruni kwa kila jambo; maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. 1 Wathesalonike 5:18._

✍🏽Kuna mashaka mengi sana yasiyo ya muhimu, wasiwasi mwingi kwenye akili za watu, juu ya mambo ambayo mtu hawezi kuyabadilisha. Bwana anatamani watoto wake wamtumainie Yeye kikamilifu. Bwana wetu ni Mungu mwenye haki na mwaminifu. Yapasa watoto wake watambue wema na haki yake katika mambo makubwa na madogo ya maisha.

✍🏽Wale wanaoendekeza roho ya wasiwasi na manung’uniko huwa wanakataa kutambua mkono wake unaoongoza. Wasiwasi usiohitajika ni jambo la kipumbavu; nalo hutuzuia tusisimame katika nafasi zetu halisi mbele za Mungu.

✍🏽Roho Mtakatifu anapotujia moyoni, hatutakuwa na hamu ya kulalamika na kunung’unika kwa sababu ya kutokuwa na kila kitu tunachokitaka; badala yake, tutampa Mungu shukrani inayotoka kwenye mioyo iliyojaa kwa sababu ya baraka tulizo nazo. Kati ya wafanyakazi wetu leo, lipo hitaji kubwa la kuwa na shukrani zaidi; na wasipofikia hatua ya kuwa na roho hii watakuwa hawajajiandaa kuwa na nafasi kwenye ufalme wa mbinguni.

✍🏽Kazi kubwa yapasa ifanyike kwa ajili ya kila mmoja wetu.
 Huwa tunaelewa kidogo sana kile Mungu anachokusudia kufanya kupitia kwetu. Inatupasa tujitahidi kutambua upana wa mipango yake na tufaidike kutokana na kila fundisho ambalo Yeye amekuwa akijaribu kutufundisha.

``` 🙇🏽‍♀Hali ya kudhamiria mabaya ipo kwa wingi mawazoni mwa mioyo na akili zetu tunapojitahidi kuenenda kwa namna yetu wenyewe kinyume na sheria ya wema. Hapa ndipo wengi wanaposhindwa. Huwa hatujengi welekeo wa wema; tunataka kila kitu kitujie kwa namna iliyo rahisi.```

```🙇🏽‍♀ Lakini swali lenye umuhimu mkubwa zaidi kwa kila mmoja wetu haipasi liwe juu ya namna tunavyotekeleza mipango yetu wenyewe dhidi ya mipango ya wengine, lakini namna tunavyoweza kupata uwezo wa kuishi kwa ajili ya Kristo kila siku. Kristo alikuja duniani na kutoa uhai wake ili tupate wokovu wa milele. Anataka amzingire kila mmoja wetu kwa angahewa la mbinguni, ili tuweze kuupatia ulimwengu mfano utakaoiheshimu dini ya Kristo. – Loma Linda Messages, uk. 602.```

Mama na mwana

Regrann from @monalisatz - Dear Mama, Najisikia mwenye bahati mno kuwa mtoto wako.Umekuwa mama bora kwangu,bibi mzuri kwa watoto wangu,rafiki yangu wa karibu, mfanyakazi mwenzangu, kila kitu kwangu. Sijui ningekuwaje bila wewe?
Mungu akutunze mama yangu.
Nakupenda kila saa,
Nakupenda kila siku.
Happy birthday Mama @natashamamvi - #regrann

Zamaradi Mketema: Simama kwenye sehemu ambayo hata mtu aamue kujiongeza kwa namna gani asiweze kusimama kwenye sehemu yako

Regrann from @zamaradimketema - Wanaofanikiwa kuonekana haraka mara nyingi ni wale walio kwenye makundi ya peke yao, na zaidi kuonekana kwao kunadumu. Hakikisha unakuwa wa tofauti kiasi akose wa kulinganishwa na wewe, usiende na crowd. Usifanye kama wanavyofanya wote, usiige njia za wengine, wala usilazimishe identity zilizokuwa zimeshafanikishwa na wengine (zisizokuwa zako). Simama kwenye sehemu ambayo hata mtu aamue kujiongeza kwa namna gani asiweze kusimama kwenye sehemu yako. Iwe inaangaliwa kwa jicho lolote mtu atakaloamua kuiangalia lakini ibaki kuwa yako, ikizungumziwa hiyo sehemu wakuwaze wewe kwanza, na si kuwa NYONGEZA baada ya wenye kuaminiwa nayo kutajwa kwanza, na hakikisha unaifanya iwe sehemu ambayo SIO kila mmoja anaweza kuifika kwa KIWANGO CHAKO pale anapoamua, kusaidiwa au kuoneshwa. Na kwa bahati nzuri kila binaadamu anayo sehemu hii ila kwakuwa wengi wamejawa na hamu za kufanya kama wengine wanajikuta wanachelewa kwenye njia zao, achana na njia zitakazokuchelewesha na kukufanya uonekane mdandiaji, tafuta yako kisha uivae inavyostahili.

 

When the brains meet! If it doesn’t make dollars it doesn’t make sense!

When money making brains meet, if it doesn't make dollars it doesn't make sense! I mean it's not worth their time! Its all about $$$ hawajui kuuza sura hawa 😂😂😂💃💃😚 The Sarevas' on the left and Sir O.O Igogo on the right met for business lunch couple weeks ago at Chief Pride, in Dar es salaam, Tanzania. ........photo courtesy of Nasibu Sareva

Janeth Igogo: A heartfelt thank you to all fabulous men who support women in their lives

A heartfelt thank you to all fabulous men who support women in their lives, starting with the DSM Regional Commissioner, we appreciate you” Janeth Igogo   Janeth Igogo (Mrs) akiwa Mlimani City wakati wa sherehe ya kufurahia siku ya wanawake duniani! 

Janeth Igogo: Whatever a man can do, a woman can do it better

The smile u make when u meet ur Secondary School Classmate n a Police Commissioner at Women’s Day Celebrations.. Whatever a man can do, a woman can do it better, Wanawake ni Jeshi Kubwa! WanawakeTunawezaa.. WanawakeOyeeee!!

Kheri ya siku ya Wanawake duniani kote!

Ujumbe siumejitosheleza huu 😍😍 au need I say more 🙈🙈 Najivunia kuwa mwana Mara na zaidi najivunia kuwa mwanamke! Furaha na kheri ya siku ya wanawake kwa wanawake  wenzangu duniani kote!  Tuzidi kuombeana!

Happy birthday Sam Mbuna

"Happy 20th Birthday to the most loving, caring and undefined brother in the world. Seems like yesterday when we welcomed you to the world at Hindu Mandal Hospital in Dar Es Salaam and today you are a man of his own with his own principles and sometimes un explainable decisions. I hope your day is everything that you want it to be and more.  May God grant you all the desires of your heart and may you hunger and quench to know God and search for his truth more everyday as you are getting older. I love you just the way you are though sometimes I don't understand you but I guess understanding you is not my job but to love you unconditionally is what I should do. Be blessed and have a fabulous day! Happy birthday Sam Mbuna" **** words of wisdom, encouragement and inspiration from his elder sister Mrs. Foster Mbuna Mkapa 

Happy birthday Sam, nakutakia maisha mema, afya njema, na mafanikio mengi sana  I am to see you share the same birthday with my dad 😍😍 ubarikiwe sana.

President Lambert Tibaigana: Hatuta saidia mtu ambaye hasaidi wengine

Rais wa jumuiya ya Watanzania waishio katika jimbo la Houston, Texas Hon. Lambert Tibaigana akielezea kwa kina baadhi ya maazimio ambayo yalijadiliwa na kupitishwa na wana jumuiya hiyo na pia akigusia mambo machache ya msingi ambayo katiba ya jumuiya hiyo imezingatia.

Kama wewe ni Mtanzania unayeishi katika mji wa Houston na vitongoji vyake basi tunakuomba ujiunge na wanajumuiya wengine katika kuiendeleza jumuiya yetu. Tafadhali jiunge na jumuiya yetu, saidia viongozi wetu kwa kumtaharifu kila Mtanzania unaye mjua kuwa anaombwa ajiunge na jumuiya hii kwani inafaida sana kwa vizazi vyetu vilivyopo sasa na vijavyo! Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki THC.

Pumzika kwa amani Mwalimu Boaz Chumo!

Kwaniaba ya familia ya mzee Otieno Olung'a Igogo wa Utegi, Rorya, Mara. Naomba kutuma salamu za pole wa.msiba wa Mwalimu Boaz Chumo uliotokea leo katika hospitali ya Muhimbili majira ya asubuhi (masaa ya Africa mashariki). Salamu hizi za pole ziifikie familia ya marehemu mzee Boaz Chumo, ndugu wa marehemu, marafiki, pamoja na walimu na wanafunzi wote waliofanya kazi au kufundishwa na Mwalimu Chumo pale C.B.E  Marehemu Mwalimu Boaz Chumo enzi za uhai wake! Bwana alitoa na Bwana ametwaa lihimidiwe jina lake milele zote 🙏 Marehemu Mwalimu Boaz Chumo akiwa na mkewe wa pekee Mrs Julita Chumo!..... Pole sana aunt kwa msiba Mungu awe nanyi wakati wote hasa katika kipindi hichi cha maombolezo. R.I.P uncle.