Photo of the day: Emelda Mwamanga


The C.E.O herself! Beautiful Emelda Mwamanga a.k.a mama Gabby looking amazing ? Jamani kile kipengele chetu cha "Womanhood' siku nyingi tumekisahau eeh, nipeni muda kitarudi tena kwa kasi sana! Wanawake wenye miguu ya kuzalisha pesa simnawaona eeh walivyo tofauti na wale wenye

Leave a Reply