Category Archives: General

Tangazo: Jamuhuri ya Muungano wa Tanzania Mamlaka ya Mawasiliano

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

MAMLAKA YA MAWASILIANO  MAELEZO YA KAIMU MKURUGENZI MKUU, MAMLAKA YA MAWASILIANO TANZANIA, ENG. JAMES KILABA KUHUSU UAMUZI KUHUSU UKIUKWAJI WA MASHARTI YA USAJILI WA NAMBA/LAINI ZA SIMU ZA MKONONI

Ndugu Waandishi wa Habari,

Tumewaita hapa leo ili kutoa uamuzi kuhusu mashauri ya ukiukwaji wa masharti ya usajili wa namba/laini za simu za mkononi uliofanywa na makampuni ya simu za mkononi.

Makampuni hayo ni:

1. Airtel Tanzania Limited,

2. Benson Informatics Limited ambayo inatumia jina la biashara la SMART,

3. MIC Tanzania Limited ambayo inatumia jina la biashara la TIGO,

4. Viettel Tanzania Limited ambayo inatumia jina la biashara la Halotel,

5. Vodacom Tanzania Limited,

6. Zanzibar Telecom Limited ambayo inatumia jina la biashara la Zantel.

Makampuni hayo yamekiuka masharti ya usajili wa laini na matumizi ya laini kama yalivyoaninishwa kwenye Sheria ya Mawasiliano ya Kielektroniki na Posta (EPOCA) ya 2010 na Kanuni za Mawasiliano ya Kielektroniki na Posta za Leseni za 2011.

Kabla ya kuelezea uamuzi huo, naomba kwanza nitoe maelezo ya awali kuhusiana na suala zima la usajili wa laini/namba za simu za mkononi.

Itakumbukwa kwamba usajili wa namba simu umekuwa ni wa lazima baada ya sheria ya EPOCA ya 2010 kuanza kutumika. Kifungu cha 102(1) cha EPOCA kinafafanua kwamba mtu yeyote ambaye anamiliki simu ya mkononi ana jukumu la kutoa taarifa kwa mtoa huduma ikiwa kutakuwepo na mabadiliko ya umiliki wa simu hiyo au namba iliyosajiliwa kwa jina lake. Kifungu 102 (2) kinamtaka yeyote ambaye atataka kutumia simu au namba ambayo ilikuwa inatumiwa na mtu mwingine kusajili simu na namba hiyo. Aidha Kanuni za Watumiaji (The Electronic and Postal Communications (Consumer Protection) Regulations 2011) na Kanuni za leseni (Licensing Regulations 2011) zina vipengele kuhusu usajili wa namba za simu.

Kanuni ya 10(2) ya Kanuni za watumiaji kinasema mtu yeyote ambaye anamiliki au ana nia ya kutumia laini ya simu au kifaa chenye laini ya simu ndani anatakiwa kujisajili kwa mtoa huduma au wakala aliyeidhinishwa.

Kanuni ya 33(1) ya Kanuni za leseni kinaeleza kwamba mtu yeyote ambaye anauza au kwa namna yeyote ile anatoa laini ya simu au kifaa chenye laini ya simu ndani anatakiwa kuandikisha wateja kwa kutumia fomu maalum ambayo inamtaka mtumiaji atoe kitambulisho chenye picha yake halisi.

Sababu za kuanzisha utaratibu wa kusajili namba za simu ni pamoja na:-

(i) Kuwalinda watumiaji na jamii kutokana na matumizi mabaya ya huduma za mawasiliano.

(ii) Kuwezesha kuwatambua watumiaji wa huduma za ziada za simu, kama huduma za kibenki, kutuma na kupokea fedha, kufanya malipo mbalimbali kwa kutumia simu kwa mfano kulipia huduma za maji, umeme, vipindi vya televisheni vya kulipia n.k.

(iii) Kuimarisha usalama wa taifa.

(iiii) Kuwawezesha watoa huduma za mawasiliano kuwafahamu vizuri wateja wao na kuwahudumia ipasavyo kadri ya mahitaji yao.

(v) Kuwa na taarifa za matumizi ya simu za mkononi kwa ajili ya mipango ya maendeleo ya sekta.

Mnamo Aprili 2013 Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania na makampuni yanayotoa huduma za simu za mkononi walikubaliana juu ya hatua za kumaliza kasoro zilizokuwa zimejitokeza katika usajili wa namba za simu. Aidha walikubaliana kutokuwezesha laini/namba za simu kutumika kabla ya usajili kukamilika na taarifa za mteja kuhakikiwa.

Makubaliano mengine yalikuwa kwamba mitandao ya simu isifanye kile kinachoitwa ‘ usajili wa awali’.

Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania inafanya ukaguzi wa mara kwa mara wa usajili wa namba za simu.

Hivi karibuni, Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania imekagua mifumo ya usajili wa laini za simu na kugundua ukiukwaji katika maeneo manne:

1. Namba kutolewa bila mteja kutakiwa kusajiliwa.

2. Namba kusajiliwa kwa majina, vitambulisho na nyaraka za watu wengine.

3. Namba kutokufungwa hadi usajili ukamilike

4. Namba kusajiliwa usajili wa awali.

Makampuni sita ambayo yaligunduliwa kutenda makosa hayo yote au baadhi yaliitwa na Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania tarehe 2 na 3 Juni 2016 na kutakiwa kutoa utetezi wao kuhusu ukikwaji wa masharti ya Usajili wa namba za simu za mkononi.

Kufuatia kusikilizwa kwa mashauri hayo, Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania ilifikia uamuzi ufuatao kwa kila kampuni ya simu za mkononi husika:

UAMUZI:

Baada ya kusikiliza utetezi wa Mtoa Huduma kwa maelezo ya mdomo na maandishi, na baada ya kuzingatia utetezi huo, ni wazi kwamba Mtoa Huduma amekiuka kanuni ya 33 ya Kanuni za Leseni za mwaka 2011 zilizotolewa chini ya Sheria ya Mawasiliano ya Kielektroniki na Posta (EPOCA) na pia amekiuka vifungu 93,130 na 131 vya Sheria hiyo.

Kwa kuzingatia kwamba ni wajibu wa Mtoa Huduma kuhakikisha kwamba uuzwaji na utoaji wa laimi za simu unafanyika kwa mujibu wa kifungu 93 (2,3 na 4) cha Sheria ya Mawasiliano ya Kielektroniki na Posta ya 2010, na Kanuni ya 33 ya Kanuni za Leseni za 2011 na kwamba Mtoa Huduma amekiuka matakwa ya Sheria; na

KWA KUTAMBUA KWAMBA matumizi mabaya ya laini/ namba za simu za mkononi kunahatarisha usalama wa Taifa na kunachochea tabia hatarishi katika jamii na kunaendeleza tabia za kiuhalifu nchini;

KWA HIYO BASI, Mamlaka inatoa AMRI kama ifuatavyo:

1. AIRTEL TANZANIA LIMITED ilipe kwa Mamlaka,ifikapo 30 Julai 2016 faini kama ilivyoainishwa hapa:

(a) SHILINGI 74,000,000 (shilingi za Kitanzania Milioni Sabini na Nne) kwa kuruhusu kuuzwa kwa laini 148 bila kutumia kitambulisho halisi cha mnunuzi.

(b) SHILINGI 33,500,000 (shilingi za Kitanzania Milioni thelathini na tatu na laki tano) kwa kuruhusu laini 67 ziuzwe bila kujaza fomu ya usajili.

(c) SHILINGI 32,500,000 (shilingi za Kitanzania Milioni thelathini na mbili na laki tano) kwa kuruhusu laini 65 ziwashwe kabla ya kuuzwa; na

(d) SHILINGI 42,500,000 (shilingi za Kitanzania Milioni arobaini na mbili na laki tano) kwa kuruhusu laini 85 zifanyiwe usajili wa awali na kutumika kwenye mtandao wake.

2. BENSON INFORMATICS LIMITED ilipe kwa Mamlaka,ifikapo 30 Julai 2016 faini kama ilivyoainishwa hapa:

(a) SHILINGI 7,000,000 (shilingi za Kitanzania Milioni Saba) kwa kuruhusu kuuzwa kwa laini 14 bila kutumia kitambulisho halisi cha mnunuzi.

(b) SHILINGI 7,000,000 (shilingi za Kitanzania Milioni Saba) kwa kuruhusu laini 14 ziuzwe bila kujaza fomu ya usajili; na

(c) SHILINGI 3,000,000 (shilingi za Kitanzania Milioni Tatu) kwa kuruhusu laini 6 ziwashwe kabla ya kuuzwa.

3. MIC TANZANIA LIMITED ilipe kwa Mamlaka,ifikapo 30 Julai 2016 faini kama ilivyoainishwa hapa:

(a) SHILINGI 93,500,000 (shilingi za Kitanzania Milioni Tisini na Tatu na Laki Tano) kwa kuruhusu kuuzwa kwa laini 187 bila kutumia kitambulisho halisi cha mnunuzi;

(b) SHILINGI 43,500,000 (shilingi za Kitanzania Milioni Arobainii na tatu na laki tano) kwa kuruhusu laini 87 ziuzwe bila kujaza fomu ya usajili;

(c) SHILINGI 41,000,000 (shilingi za Kitanzania Milioni Arobaini na Moja) kwa kuruhusu laini 82 ziwashwe kabla ya kuuzwa; na

(d) SHILINGI 11,000,000 (shilingi za Milioni Kumi na Moja) kwa kuruhusu laini 22 zifanyiwe usajili wa awali na kutumika kwenye mtandao wake.

4. VIETTEL TANZANIA LIMITED ilipe kwa Mamlaka,ifikapo 30 Julai 2016 faini kama ilivyoainishwa hapa:

(a) SHILINGI 36,500,000 (shilingi za Kitanzania Milioni Thelathini na sita Laki Tano) kwa kuruhusu kuuzwa kwa laini 73 bila kutumia kitambulisho halisi cha mnunuzi.

(b) SHILINGI 36,000,000 (shilingi za Kitanzania Milioni Thelathini ba Sita) kwa kuruhusu laini 72 ziuzwe bila kujaza fomu ya usajili; na

(c) SHILINGI 34,500,000 (shilingi za Kitanzania Milioni Thelathini na Nne Laki Tano) kwa kuruhusu laini 69 ziwashwe kabla ya kuuzwa.

5. VODACOM TANZANIA LIMITED ilipe kwa Mamlaka,ifikapo 30 Julai 2016 faini kama ilivyoainishwa hapa:

(a) SHILINGI 49,000,000 (shilingi za Kitanzania Milioni Arobaini na Tisa) kwa kuruhusu kuuzwa kwa laini 98 bila kutumia kitambulisho halisi cha mnunuzi;

(b) SHILINGI 24,000,000 (shilingi za Kitanzania Milioni Ishirini na Nne) kwa kuruhusu laini 48 ziuzwe bila kujaza fomu ya usajili;

(c) SHILINGI 19,000,000 (shilingi za Kitanzania Milioni Kumi na Tisa) kwa kuruhusu laini 38 ziwashwe kabla ya kuuzwa; na

(d) SHILINGI 4,500,000 (shilingi za Milioni Nne na Laki Tano) kwa kuruhusu laini 9 zifanyiwe usajili wa awali na kutumika kwenye mtandao wake.

6. ZANZIBAR TELECOM LIMITED ilipe kwa Mamlaka,ifikapo 30 Julai 2016 faini kama ilivyoainishwa hapa:

(a) SHILINGI 36,500,000 (shilingi za Kitanzania Milioni Thelathini na sita na Laki Tano) kwa kuruhusu kuuzwa kwa laini 73 bila kutumia kitambulisho halisi cha mnunuzi;

(b) SHILINGI 11,500,000 (shilingi za Kitanzania Milioni Kumi na Moja na Laki Tano) kwa kuruhusu laini 23 ziuzwe bila kujaza fomu ya usajili;

(c) SHILINGI 7,000,000 (shilingi za Kitanzania Milioni Saba) kwa kuruhusu laini 14 ziwashwe kabla ya kuuzwa; na

(d) SHILINGI 2,000,000 (shilingi za Milioni Mbili) kwa kuruhusu laini 4 zifanyiwe usajili wa awali na kutumika kwenye mtandao wake.

Pamoja na faini hizi, Watoa huduma hawa wametakiwa kuchukua hatua zifuatazo:

a) Kuwasilisha Mamlaka a Mawasiliano Tanzania ifikapo 15 Julai 2016 orodha iliyohakikiwa ya wakala wa kusambaza na kuuza laini za simu nchi nzima kama inavyotakiwa na kifungu 92(2) cha EPOCA;

b) Kuacha mara moja kuwatumia wakala au wasambazaji wasioruhusiwa kuuza au kusambaza laini za simu nchini;

c) Kuhakikisha kwamba laini za simu zinauzwa na Wakala anayetambuliwa na Mtoa Huduma na ambaye ana anwani ya makazi inayofikika na pia mwenye Namba Tambulishi ya Mlipa Kodi (Tax Payer Identification Number); na

d) Kuzima laini zote zilizo sokoni ambazo zimewashwa na kuwasilisha taarifa ya utelekezaji wa Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania ndani ya siku saba kutoka tarehe walizopokea Uamuzi huu.

Mtoa Huduma yoyote atakayekaidi utekelezaji wa AMRI atachukuliwa hatua kali za kisheria ikiwa ni pamoja na kushtakiwa kwa makosa ya jinai.

Mwisho, napenda kumalizia uwasilishaji wa uamuzi huu kwa kusisitiza yafuatayo:

Utaratibu wa kusajili laini za simu za mkononi unawahusu watoa huduma na watumiaji pia. Watumiaji, watoa huduma, wakala wa makampuni ya simu za mkononi na wananchi kwa ujumla wanakumbushwa kwamba ni kosa kisheria kutumia au kuwezesha kutumiwa kwa namba ya simu ambayo haikusajiliwa.

Ni kosa la jinai kutumia namba ya simu isiyosajiliwa. Adhabu ni faini ya shilingi laki Tano au kifungo cha miezi mitatu. Kusajili nenda kwa mtoa huduma wako au wakala wake ukiwa na kitambulisho chenye picha yako. Toa taarifa sahihi.

Aidha ni kosa kusajili laini kwa kutumia majina yasiyo sahihi.

Watumiaji wote ambao hawasajili namba zao za simu wafanye hivyo mara moja. Kuthibitisha usajili wako piga *106#.

Asanteni kwa kunisikiliza.

IMETOLEWA NA:

KAIMU MKURUGENZI MKUU,

MAMLAKA YA MAWASILIANO TANZANIA

4 JULAI, 2016 TCRA_clipMaoni ya mtumiajiScreenshot_2016-07-05-08-08-08-1Updates

Screenshot_2016-07-05-11-07-54-1Screenshot_2016-07-05-11-07-06-1Screenshot_2016-07-05-22-43-54-1

In loving memory of Advocate Joseph Stanley Mbuna

Wapendwa wasomaji wangu, hapa tupo kwa ajili ya kufunzana, kufurahi, na kucheka. Na pale inapokuwa ngumu kufanya hivyo kwasababu ya mitihani ya dunia hii basi tutafarijiana na kupeana moyo…….Basi miaka 7 ilivyo pita, siku ya tarehe 2 mwezi wa 7, mmoja ya wadau wangu (nimemuita “mdau” kwasababu huwa natumiaga picha zake na za familia yake hapa kwa hii blog bila tatizo lolote) alipatwa na msiba wa baba yake mzazi. Hivyo imekuwa ni taratibu ya familia yao kufanya ibada ya kukumbuka mpendwa wao kulingana na imani ya dini yao na mila zao. Kwa kawaida huwa wanaenda kwenye kaburi la baba yao na kusafisha kama picha zinavyo onekana hapo chini! ?…….. Kwakweli siwezi wadanganya mimi binafsi ndio kwa mara ya kwanza kuona ibada hii inavyo fanywa (japo nikwenye picha). Huwa nasikia watu wakisema walienda kusafisha kaburi lakini sikuwahi shuhudia wala kuona kwa picha. Hivyo nimejifunza kitu hapa!….. Naomba usinicheke au kunishangaa ila elewa yakwamba mimi ni Msabato na kwenye ukoo wetu wengi ni Wasabato hivyo ibada kama hizi huwa hatuzifanyi kwani Wasabato hatuamini katika ibada baada ya kifo!…… Naona hata aibu kusema, lakini hali halisi ya yale makaburi ya kwetu Utegi ni pori hata nyoka nadhani wanaishi humo ??? upande wa mama yangu wao ni Roman Catholic hivyo mama zangu wakubwa na wajomba zangu ndo huwa nasikia wakienda safisha makaburi. Mama yangu alibadili dhehebu yeye ni Msabato hivyo huwa ashiriki ibada hizo ?? …… anyway nimejifunza kitu kuwa siyo lazima kufanya ibada kama wengine bali unaweza kupatengeneza pawe pasafi just for the dignity. Enyi Wasabato wa Bongoland msije nitoa roho ??? Wasabato wenzetu wa huku makaburi yao masafi kuna watu wanasafisha kila siku. Sasa nyie vipi bwana ?? acheni hizo ??

Ok hivi ndivyo Foster alianza siku yake. Kwa kuweka status hii kwenye Facebook account yak. Very touchy!……Screenshot_2016-07-04-19-22-03-1Screenshot_2016-07-04-19-21-46-1FB_IMG_1467678090743FB_IMG_1467665450271Kaburi la marehemu mzee Joseph Stanley Mbuna kama linavyo onekana  FB_IMG_1467665535996-1Mama, mke wa marehemu ambaye pia ni mama mzazi wa Foster na bibi yake the Upcoming stylish Nathaniel  (mchungulie hapa)
FB_IMG_1467665494271-1Foster akiwa na mama yake Mrs. MbunaFB_IMG_1467665469712-1Kazi ya kusafisha ikiendelea…..ukimtegemea Mungu hata kwenye huzuni na maumivu makali utapata nguvu!FB_IMG_1467665432075FB_IMG_1467665514314Foster na mdogo wakeFB_IMG_1467665442402Foster na wadogo wakeFB_IMG_1467665421023Foster na mdogo wake pamoja na wanawe FB_IMG_1467665475278Foster akipozi kwenye kaburi la babaFB_IMG_1467665463030FB_IMG_1467665456999Mama Foster na wanawe FB_IMG_1467665426716Uncle and nephewsFB_IMG_1467665409576Wapendwa, poleni sana kwa msiba wa baba. Mungu wa Mbinguni azidi wapa faraja kwa kutegemea yeye pekee kuwa yeye tu atosha! Upendo, amani, na mshikamano vikadumu siku zote katika familia yenu!……… Bwana alito, na Bwana ametwaa jina lake lihimidiwe milele zote……. Azidi kupumzika katika amani ya Bwana marehemu mzee Joseph Stanley Mbuna !

NOTE: Picha zote kwahisani ya E.P.M photography. Kwa mahitaji yako ya picha tafadhali usisite kuwatafuta. Kazi yao ni nzuri na matokeo utayapenda!

Avery child deserves a champion!

Hello parents!…… How you talk to your children matters a lot! Because is what they hear in their heads and stays in their hearts! Be careful of how you motivate them instead of empower them. Sometime rise will pick up where you left off if you are intimidating them instead empowering them. You need to talk to your children according to their age appropriate in order to connect and get them to understand you. Children always make mistakes that’s why they are children! Don’t destroy your child self-esteem just because she/he has made some mistakes! All genius people learned through their mistakes! Let children be children!FB_IMG_1467655741747

Hello to all “The Alpha” females!

IMG_20160628_155205-1FB_IMG_1467607694813

Teaching is a work of heart!

IMG-20160704-WA0000Being genius itself doesn’t make someone a great teacher. It takes more than a smart brain to be a teacher! It’s a calling!…….I’m very proud of my childhood friend, neighbor, Mgulani primary school mate, and Kowak Girls secondary school mate for doing this amazing calling of transforming people lives through teaching!…….May the good Lord keep using her and other good teachers to make this world a better pleasant place to live! IMG-20160704-WA0001Mungu abariki Walimu wote!……..Furaha you are the best ❤❤❤

Happy Independence Day to all Americans! & Happy 18th Birthday to Malia Obama

FB_IMG_1467641825863Wishing you all a very Happy Independence Day. Be blessed. ……… And Happy 18th birthday to Malia Obama and all July born babies ❤❤❤ FB_IMG_1467636627743Isn’t that cute and Poweful! Dad is holding her handbag! Setting the records straight of how the ‘next king’ should treat her daughter! Lovely! FB_IMG_1467641794568Beautiful!

Wana BCoy, Ruvu 91 wajumuika pamoja

IMG-20160702-WA0010Wana BCoy Ruvu 91 wakiwa kwenye kikao cha umoja wao kilicho fanyika Dar es salaam mwishoni mwa wiki iliyopita. Mmh! Nimesahau kuuliza majina yao ?? but kama wewe ni Alumni wa BCOY Ruvu 91 basi unaombwa kujumuika na wenzako waliopo kwenye picha IMG-20160702-WA0009Mwl. Nkuba next time please toa utambulisho basi ??……. anyway nice pictures

UPDATES:IMG-20160704-WA0003Mr Casmir Nkuba na Ms. Jacky baada ya kusalimiana IMG-20160704-WA0002Kushoto ni Mh. Erasto Tumbo, Mbunge mstaafu, baada ya kumpokea Mr Casmir alipofika kwenye kikao cha timu ndogo ya kuratibu reunion ya BCoy 91. Kikao kilifanyika Nguruko Annex , Dar, TzIMG-20160704-WA0004Wana BCoy, Ruvu 91 wakila, kunywa, na kufurahia pamoja……Kuna wengine toka Australia na U.S.A nao wapo njiani watajumuika nao katika kikao kijacho!

Tafadhali saidia kumtafuta mzee Munuo!

IMG-20160703-WA0007Anayeoneka kwenye picha hapo juu anaitwa Philemon Anamwikira Ikaa Munuo, miaka (61). Ametoweka kuuanzia siku ya juma tano tar.29.06.2016 nyumbani kwake Bunju B Dsm, Tafadhali yeyote atakaemuona apige simu Police au Kwenye number zifuatazao…… 0713449666 (Rich) 0754226760 (Tumsifu) 0713552828 (Rodrick) 0718555909 (lucas) 0713481648 (Tumaini)……Tafadhali sambaza ujumbe huu.

Hot shot of the day

FB_IMG_1467388074023Mzurijee!! Waukweli huyu, manufactured by God’s own hands! Siyo wakichina wale ambao wanakuwa made by “frozen papa” ?? ushawahi kuona hiyo movie ambayo John Travolta ame act? Inaitwa “Look who’s talking now” ya zamani sana halafu sikumbuki ni series ya ngapi as zipo kama 4 hivi…….anyway mtoto mtamuje huyu, too perfect! Angekuwa wangu ningemuita Precious au Cecilia jina la mama yangu……..Mungu amlinde na mapepo yote ya hii dunia!

Cheka uongeze siku za kuishi

Screenshot_2016-07-01-02-23-42-1??? Katarina umepinda

Kutoka Facebook

FB_IMG_1467388033935Simfahamu huyu dada lakini haiondoi ukweli kuwa kapendeza! Ki traditional zaidi ?? naona kama anafanya biashara ya kuuza hivi vitu. Basi kama umependa mtafute, anapatikana kwa number ? 07764535835!

Words of wisdom

FB_IMG_1467350282884FB_IMG_1467332521054

Dad is a son’s first hero! Well done James Kitia!

Dad’s Promise To Build Son A Toy Now International Project To Help Others

By Linze Rice | June 27, 2016 6:03am

Stuart Marsh (top left) and James Kitia (top right) stand with Kitia’s sons, Aza (left) and Benny (right) with an early prototype of the truck, as well as a new version and a soccer ball, also made by Kitia for his sons to play with.

 EDGEWATER — Growing up in Tanzania, James Kitia knew two things: He loved to play soccer, and he knew how to be resourceful when it came to making toys.  Years later, those skills are coming in handy as Kitia and Stuart Marsh, co-owner of Edgewater Workbench, a 3D printing and wood laser-cutting shop at 1130 W. Thorndale Ave., embark on a project that will help build a new soccer stadium in Kitia’s hometown, where he now runs a soccer camp of his own.

On Thursday, the pair launched an Indiegogo campaign to help fund some of the base costs in order to support initial production.

Screenshot_2016-06-30-21-17-40-1
James Kitia (left) and Stuart Marsh (right) show how the top portion of the truck can be easily assembled in a number of different combinations.

Those funds will be raised through The Puzzle Truck— a toy Kitia secretly designed for his car-loving 10-year-old son, Benny, after promising to improve on an earlier, more flimsy model he’d made using household items. Kitia said he wanted his son to play outside, but without using non-physical toys like remote-control cars.

Using cardboard and plastic bottle caps, Kitia fashioned together a toy truck and added a string for his son to pull.

Aza said he loved the truck, but it was too weak and would easily tip over with a breeze.

Kitia said he “promised” to make a better one.

Over the next few weeks, after he would drop his sons off at Swift Elementary School, he walked over to Edgewater Workbench, where he planned to use the shop’s wood laser-cutter to create a stronger version of his earlier prototype.

He said Marsh told him his toy truck idea had the potential to be “big” — together they could create and sell lots of trucks that many kids could use and that could benefit a larger cause.

That’s when Kitia’s soccer team in Tanzania came to mind.

“If I have the opportunity to help them, that’s what I want to do,” he said.

James Kitia is a soccer professional who both teaches and plays, and will use some of the funds from the puzzle trucks to build resources for his soccer camp in his hometown in Tanzania. 

So the two got to work putting together plans, spending 2-5 hours a day coming up with the Puzzle Truck toy.

Using lightweight wood panels that slide and clip together, the toy encourages family participation, creativity and physical activity, the duo said.

The truck comes in a kit to partially be assembled with parents and partially left to the child’s imagination.

Portions of the proceeds from each of the trucks will go toward building a soccer stadium for more than 40 soccer clubs in Tanzania, each of which has about 30 players.

Kitia started a soccer camp there in 2008, which now holds regular tournaments that draw upward of 10,000 spectators who must sit in dusty fields or trees in order to watch the games.

The local government there has already agreed to donate 30 acres to the camp for free in order to build the stadium, Kitia said.

A completed puzzle truck.

Having lived in the U.S. for the past 13 years, Kitia said he appreciates and understands now more than ever how much soccer means in his homeland, and wants players to feel rewarded.

“Being here, I see my country different now, I see how much people love soccer,” Kitia said. “I want to show the kids we value your talents.”

Kitia’s sons, Benny and Aza, 12, said they’re inspired by their dad and what he and Marsh have come up with, prompting Benny to add he might someday want to open a manufacturing plant of his own.

Most of all, the boys said, it taught them that one idea can have big effects.

“It’s pretty cool to watch my dad going from making one truck for me and my friends to this giant project,” Benny said.

Aza agreed. ….”I think it’s pretty amazing to go from … a father-and-son thing to something that can help people across the world,” Aza said. “This could be just one way to do something extraordinary in the world.

“I think it’s cool something so simple can turn into something else that can help improve peoples’ lives in another country.”

Source: dnainfo.com-Chicago

Kutoka Facebook

FB_IMG_1467339666238Foster katika ubora wake! Kapendeza sana. I love her, such a humble lady……….God keep blessing her ???

Cheka uongeze siku za kuishi!

Screenshot_2016-06-30-17-00-54-1????? Huyo ndio Akothee ????

Tusikate tamaa watu wangu kama una nia-Millard Ayo

Screenshot_2016-06-30-19-16-22-1Screenshot_2016-06-30-19-17-01-1

Hot shot of the day

FB_IMG_1467297877670Linda Bezuidenhout, mama wa LB, Kichuna cha Kizaramo, muke ya Mali Kimesera. Kama kawaida yake, kupendeza ni jadi yake! Hata kama hataki lakini wapi nguo zenyewe zinajipanga kwenye mwili wake kwani si utani kajaliwa mwili ambao unakubali kila vazi! ?FB_IMG_1467297931295ni juzi kati alipokwenda kusalimia family friend wao huko Atl…..FB_IMG_1467297873327Too cute! Hii Ramadhan isiishe jamani, ma celebrities wetu wanapendezaje sasa ????

Dear Immigrants, People of Color and all bad Tippers- by Faith Mbori

2016-06-30 09.17.03Nimekutana na huu mjadala wa kutoa “tips” kwa wafanyakazi ambao wapo kwenye ‘hospitality industry’ kama waiters / waitress, wafangizi, na wahudumu wa sehemu mbalimbali. Je wewe huwa unatoa tips kama unavyotakiwa au niwale ambao ukisha kula unapangusa mikono na kwenda zako hata asante kwa wahudumu husemi?! Hivi unajua hata wale wafangizi wa hotelini huwa tunatakiwa kuwapa tips! Je wewe ukilala hotelini huwa unatoa tips kabla ya kufunga mlango au ndo unajiondoa kama ulivyo?! …….  kwa kawaida kama mfagizi hayupo karibu unatakiwa uwache tips yake juu ya kitanda au sehemu ambayo ataweza iyona. The same way unavyo achaga tips mezani kwa muhudumu wa chakula!…….. sasa kuna dada ambaye anaitwa Faith Mbori, mmiliki wa “Tamu Flavors” The Authentic Kenyan Dishes. Alianzisha mjadala huo kwa kusema hivi ……… ?

Faith Mbori
Faith Mbori

Dear Immigrants, People of Color and all bad Tippers,

Please learn to tip your servers. You are making us , people who tip well get bad service because they think we won’t tip. If you can’t afford a tip of 20% , try 15% please or stay at home, Google and prepare the meal you were going to order in that restaurant.

Dear Servers, please stop stereotyping too. That person you think won’t tip you may be your angel. I had a bad experience at Apple’s Bees I was once a server, so I played it cool.

Anyways he still got a 25% tip . Hope he will learn to treat people well. Have a great day bad Tippers and Servers FB_IMG_1467295697754Screenshot_2016-06-29-10-33-48-1Screenshot_2016-06-29-10-34-34-1FB_IMG_1467295714840Screenshot_2016-06-29-10-34-22-1Screenshot_2016-06-29-10-34-43-1

Sasa angevaa kimini si ingekuwa ugomvi?-M.M Mwanakijiji

Screenshot_2016-06-28-14-14-16-1Neno la Kejeli:  Sasa jamani, hata kama ndio kujiita “wakosoaji” ndio imekuwa kukosoa hata Naibu Spika kwa vile kavaa suruali na anaosha magari? Sasa angevaa kimini si ingekuwa ugomvi? Halafu, wenzetu hawa mkienda kwenye nchi za watu huwa mnatembea mmefumba macho? Mbona mnaweza kupata shida maana unaweza ukadhani kila mtu kajidhalilisha kwa nguo alizovaa. Ukweli ni kuwa Naibu Spika katoka vizuri, kapendeza, na katoka kwa heshima.

2016-06-30 09.17.03Akili za watu wengine zimejaa ushetani! Saa zote mambo yao na maongezi yao ni kuangalia vitu au watu katika mtazamo hasi! Tabia ya mtu haipimwi au haiangaliwi kwa kutumia mavazi mtu anavaa, kama ni hivyo basi wanawake wa Al-Qaeda wangekuwa Malaika! Lakini nguo wanazo vaa na mambo wanayotenda ni tofauti kabisa!…………Kuna wanaume ambao akili zao zimejaa uchafu wa ngono tu! Na hii haijalishi mwanamke amevaa vipi bali ni wao wenyewe na akili zao. Na hawa ndo wanaume unakuta wanabaka watoto wadogo. Sasa mtoto naye alivaa nguo fupi? Ni akili zao na uchizi wao!FB_IMG_1467295641922