My International nephew met the Legendary Zahir Zorro!

when the great meets the greatest magic happens 👌👌 My International nephew a.k.a Evin the great 😍😍 met Tanzanian slow jam musician, the living legend Zahir Zorro at Ramada Hotel in Dar es salaam, Tanzania Was such unforgettable priceless moment  🙏

Heri imekwisha!

Kuishi nje ya mji kuna raha na karaha zake haswa ndani ya Bongoland! Huku kwa wenzetu ukikaa nje ya mji unaweza uwe mbali na night clubs, cassino, au maduka ya makubwa lakini huduma zote muhimu utazipata tena katika ubora ule ule kama wa mjini  though your Gynecologist can be your very next neighbor door 😀😀   Basi, hivi ndivyo hali ilivyokuwa katika njia ya kuingia nyumbani kwa wazazi wangu wakati wa mvua kunyesha wiki iliyopita. Undogo wa kule ni udongo mfinyanzi unateleza balaa wakati wa mvua. Yani ukishatoka bara barani kuna kipande hapo cha mtaa wa ‘Utegi’ basi unaweza ukatumia masaa kutoka kama ukikwama. Siyo kikubwa sana lakini kinatoa jasho hata wenye uzowefu wa kuendesha kama unavyoona hapo  ☝☝ gari imegeuka kabisa!

“Peeping through my up stairs window at Kibada Villa this morning, rain is pouring like hell. The road is my first concern, my hard working, loyal, very honest Supervisor Daudi worked the whole night piling and spreading kifusi with his team, but unfortunately a loaded truck once again got stuck!!” Hiyo ilikuwa ujumbe wa mzee Igogo hapo juzi kati
Sasa juzi kati mvua ikapungua, mzee Igogo akaamua kuita wamwaga kifusi  ☝☝ ili kutengeneza barabara kwa kuweka kifusi juu sasa yasikwameje?! Yani yalikwama na kuzia magari kutoka ndani na nje ya mji🙊🙊  Mzee Igogo akanitumia mag kwa WhatsApp akisema ” The Kibada Villa access desaster continues in a bigger way. Loaded trucks with morrum for making the road passable, are stuck along the the road, blocking us completely from going either way by our vehicles. Me and Lawyer Rhoda are Victims, I think of pleading to Hon. Makonda the RC for sending us rescue helicopter!!!😭😭😭😭😭😭😭” Mtu anatamani kumuomba Rc Makonda msaada wa helicopter 😀😀🙈 Siyo vyakuchekesha lakini inabidi maana shughuli zako zote za uzalishaji zinakwama kwasababu ya miundo mbinu mibovu!! Jamani ni karne ya 21  hii should we have lami kila eneo lenya makazi ya watu😕😕 just imagine kama kungekuwa na mtu anaumwa uchungu wa kuzaa ingekuwaje? Brother Paul Makonda embu tupigie debe basi nasisi kwenye hii mitaa!  Umeme tulivita wenyewe baada ya kuona hatuta weza tumia genereta milele kwa kusubiria Tanesco watuwekee. Sasa basi hili ka barabara simtufikiriapo basi eti Dr Magu haswa kwenye ule mgao wa 1.5 trillion 😀🙈 Mimi sijasema no Mh Zitto huyo 🙆‍♂️🙆‍♂️Sijui kama mvua zimekwisha msimu wake au zimepumzika sisi tunashukuru Mungu maana sasa magari yameweza kutoka na kifusi kumwaga. Mwezi uliyopita Mzee Igogo alisawazisha hiyo barabara vizuri kabisa akijua hiyo itasaidia wakati wa mvua lakini jitihada zake hazikuzaa matunda!

Hongera Mr and Mrs Ali Kiba!

Sijachelewa, simnajuaga mimi huwa sifanyi vitu kutoka na ushabiki wa watu! I like to do this my way at my own convenience time! That what means by being a C.E.O of your life! That what makes you unique! Yani sipendi kupangiwa maisha wala kupewa kanuni ya kufanya mambo yangu kwani I am not in a competition with nobody but myself!! Anyway, ngoja nimpongeze King Kiba kwa kuuacha U-singleman a.k.a U-bachelor. 

Mc anakwambia "mwanaume pochi mwanamke matumizi"! 😍😍 Yap! Mtunze mkeo lasivyo wajanja watakutunzia 🤣🤣🕺🕺 Utalea watoto wa wanaume wenzako kwa madai ya "kitanda hakizai haramu" 🙈🙈 Chakunishangaza kama kweli "kitanda" hakizai haramu mbona Chawa na Kunguni huwa wanazaliana kwenye kodoro chini ya kitanda 🤔🤔 natafakari tu 😀😀 Mpende na umtunze mkeo Mr King! 

Honestly hakuna kitu kibaya kama asiyejua kuchakarika kutafuta pesa na mwanaume baili!! Pesa utafute halafu kuzitumia hutaki abeee! Sasa ulizitafuta za nini?! Fungulia makumbusho basi uziweke kwa maonyesho kha! Au unakuta mwanaume hajui kujiongeza hata umsukume kwa greda hasongi mbele!! Awiih! I am not a " Gold digga" but can't stand a broken-lazy nigger 🙆‍♂️🙆‍♂️ #MwanaumePochiMwanamkeMatumizi  Anyway, nakutakia ndoa njema iliyojaa mafanikio mengi sana, amani, furaha, na afya njema kwenu wote. Mungu awaongoze siku zote. Hongera sana Mr and Mrs Ali Kiba 

Kesha la asubuhi: Kutokuongozwa kwa hisia

                KESHA LA ASUBUHI 

                        JUMAPILI

                        22/04/2018

*_KUTOKUONGOZWA KWA HISIA_*
📖 *Neno lako ni taa ya miguu yangu, na mwanga wa njia yangu. Zaburi 119:105.*

✍🏽Utakaso sio hali ya hisia ya furaha inayotawala kwa muda mfupi, sio kazi ya mara moja, bali kazi ya maisha yote.

Yeyote akidai kwamba Bwana amemtakasa na kumfanya kuwa mtakatifu, uthibitisho wa dai lake la kuwa na hiyo baraka utaonekana kwenye matunda ya upole, subira, uvumilivu, ukweli na upendo.

✍🏽 Ikiwa baraka ambayo wale wanaodai kuwa wametakaswa inawaongoza kutegemea namna fulani ya mhemko, nao wanasema kwamba hakuna hitaji la kuchunguza Maandiko ili wapate kujua mapenzi ya Mungu yaliyofunuliwa, basi, hiyo baraka inayotajwa ni ya bandia, kwani inawaongoza wale walio nayo kuthamini mihemko na matamanio yasiyo takaswa na kufunga masikio yao dhidi ya sauti ya Mungu katika Neno lake.

✍🏽Kwa nini wale wanaodai kuwa wamekuwa na udhihirisho wa pekee wa Roho, na ushuhuda kwamba dhambi zao zimesamehewa zote, wahitimishe kwamba wanaweza kuiweka Biblia pembeni na kuanzia hapo watembee peke yao? Tunapowauliza wale wanaodai kupata utakaso wa ghafla, ikiwa wanayachunguza Maandiko kama Yesu alivyowaambia wafanye, 

✍🏽kuona kama hakuna ukweli wa ziada kwa ajili yao kuukubali, huwa wanajibu, “Mungu huwa anatufahamisha mapenzi yake moja kwa moja katika ishara maalum na mafunuo nasi tunaweza kuiweka Biblia pembeni.”

✍🏽Wapo maelfu wanaodanganywa kwa kutumainia mihemko fulani maalum na kutupilia mbali Neno la Mungu. Hawa hawajengi kwenye msingi ambao ndio pekee ulio salama na wa hakika – Neno la Mungu. Dini inayoelekezwa kwa viumbe wenye akili itaonesha vithibitisho vya kimantiki vinavyoonesha uhalisia wake, kwani kutakuwa na matokeo dhahiri moyoni na kwenye tabia. Neema ya Kristo itadhihirishwa kwenye mwenendo wao wa kila siku. 

✍🏽Bila wasiwasi tunaweza kuwahoji wale wanaodai kutakaswa, “Matunda ya Roho yanaonekana maishani mwako? Je, unadhihirisha upole na unyenyekevu wa Kristo na kufunua ukweli kwamba unajifunza kila siku kwenye shule ya Kristo, ukijenga maisha yako kulingana na mfano wa maisha yake yasiyo na ubinafsi?

🙇🏽‍♂```Ushuhuda bora zaidi ambao yeyote kati yetu anaweza kuwa nao juu ya uhusiano wetu na Mungu wa mbinguni ni kwamba tunazishika amri zake.

🙇🏽‍♂ Uthibitisho bora zaidi wa imani katika Kristo ni hali ya kutojitumainia nafsi na kumtegemea Mungu. Uthibitisho pekee wa kuaminika wa sisi kuwa katika Kristo ni kuiakisi sura yake. Kadiri tunavyofanya hivi, tunathibitisha kwamba tunatakaswa kwa njia ya ukweli, kwani ukweli unaoneshwa katika maisha yetu ya kila siku. – Signs of the Times, Feb. 28, 1895.```

*MUNGU AWE NANYI MNAPOTAFAKARI*

Hekima za Mwl. Nyerere: Usikubali kuwa jiwe

https://youtu.be/TfbVbhvss2w

Kisa hichi kinanikumbusha story ya mke wa Lutu kwenye Biblia japo hakifanani sana lakini the moral of the story still the same. Ukitaka kusonga mbele na kuwa na mafanikio makubwa inabidi kuwa jasiri sana wakutosikiliza ya watu! Watu ambao wanajua kuwa “wamechemsha” kwa kutofata masharti ya kufika to their “promise land” or "destiny" wengine huwa wanakua na busara na kutumia experience yao kwa kuwafundisha au kuwaambia wengine wasifanye makosa waliofanya. Lakini kuna ambao wanakuwa na hasira sana na wengine na kuanza kupiga makelele kwa wale ambao wanaonyesha muelekeo wa kufika kwenye nchi ya asali…….. Watu hao ndo wazushi, waongo, wachonganishi, wapika majungu n.k hayo yote wanafanya kuwakatisha tamaa wale ambao wanaonyesha dalili ya kufanikiwa. DON’T  NEITHER LISTEN NOR  JOIN THE NOISE MAKERS! They are nothing but biggest losers! USIKUBALI KUWA JIWE!!

Kesha la asubuhi: Kuongozwa kwa Njia ya Ushuhuda Ulioandikwa

*Kesha la Asubuhi*

*Alhamisi, Tarehe 19/4/2018*

*Kuongozwa kwa Njia ya Ushuhuda Ulioandikwa*

▶Na waende kwa sheria na ushuhuda; ikiwa hawasemi sawasawa na neno hili, bila shaka kwa hao hapana asubuhi. Isaya 8:20.

▶Daima Roho Mtakatifu anaongoza kwenye Neno lililoandikwa na huwa anavuta usikivu katika suala la kiwango kikuu cha maadili cha uadilifu. Kuheshimiwa na Mungu kwa namna hiyo kwa kupata fursa hii ya pekee kushuhudia ukweli ni jambo la ajabu. Kristo aliwaambia wanafunzi wake mara kabla ya kupaa juu na wingu la malaika kumpokea na kumwondoa machoni pao, “Mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, na katika Uyahudi wote, na Samaria, na hata mwisho wa nchi” (Matendo 1:8). Walifanywa wafae kumshuhudia Kristo kutokana na karama ya kimbingu ya Roho Mtakatifu.

▶Natamani kuwasisitizia ukweli kwamba wale ambao Yesu anakaa mioyoni mwao kwa imani kwa kweli wamempokea Roho Mtakatifu. Kila mtu anayempokea Yesu kama Mwokozi wake binafsi kwa uhakika pia anampokea Roho Mtakatifu kuwa Mshauri, Mtakasaji, Kiongozi na Shahidi wake. Kadiri muumini anavyotembea kwa karibu na Mungu, ndivyo ushuhuda wake unavyozidi kuwa wazi na kama matokeo yaliyo ya hakika, ndivyo mvuto wa ushuhuda wake utakavyokuwa wenye nguvu zaidi kwa wengine kuhusu upendo wa Mwokozi; ndivyo atakavyozidi kuonesha uthibitisho kwamba anathamini Neno la Mungu. Hiki ndicho chakula chake, ndicho kinywaji chake, kwa ajili ya kuridhisha nafsi iliyo na kiu. Anathamini fursa hii ya pekee ya kujifunza mapenzi ya Mungu kutoka katika Neno lake.

🔽Baadhi ya watu wanaodai kuwa waumini wameweka pembeni, wamegeukia mbali na Neno la Mungu. Wameipuuzia Biblia, Mwongozo ulio wa ajabu, kipimo cha kweli cha mawazo yote na wanadai kwamba wanaye Roho anayewafundisha, kwamba hili linafanya suala la kuchunguza Maandiko lisiwe la muhimu. Wote wa namna hii wanasikiliza hila za Shetani, kwani Roho na Neno wanakubaliana. Maandiko yanasema, “Na waende kwa sheria na ushuhuda; ikiwa hawasemi sawasawa na neno hili, bila shaka kwa hao hapana asubuhi.” Yeye ambaye ukweli unamweka huru ndiye mtu ambaye yuko huru kweli. – Manuscript Releases, vol. 14, uk. 70, 71.

Joyce Kiria: Kila mtu ana njia yake …. Kila mtu kapewa msuli wa kupambana na matatizo yake

Regrann from @joycekiriasuperwoman - MAISHA YANGU BINAFSI NILIYAKUTA YAMEJAA CHANGAMOTO NYINGI, ELIMU SINA, FAMILIA YETU NI MASKNI, MIE NDO MTOTO WA KWANZA, YAANI MAISHA HAYANA HAMASA, HAYANA MATUMAINI, NOW NIKACHAGUA KUYAGEUZA NDO FURSA, YAANI NDO MTAJI WANGU... WEWE UNAONA NI MATATIZO MIMI NINAYAONA NI MGODI...  NILIAMUA KUPAMBANA NA HAYA MATATIZO YANGU KWA STAILI HII YASINIUMIZE KICHWA, BALI YANAPOKUJA TUU NINAYATAZAMA KWA JICHO LA FURSA! NAYAKUMBATIA NAYAONGEA KWA NGUVU ZANGU ZOTEEEE, NAPATA NAFUU LAKINI PIA NAPATA KAZI HAHAHAHA.

UJASIRI HUU NILIOJIPA NDIO UNAONIFANYA KUWA SUPER WOMAN, NANI ATAWEZA KUPITA HII NJIA?? UNADHANI WATU HAWANA MATATIZO? KWANINI WENGI WANAYAOGOPA?? KUKUBALI UKWELI WAKO BINAFSI SIYO JAMBO JEPESI, WENGI TUNAPENDA SANA KUJIONYESHA KWAMBA TUU WATAKATIFU...

MIMI NASIMULIA MAISHA YANGU BINAFSI, SIYASIMULII YA MTU, NASIMULIA NJIA ZANGU ZENYE LADHA YA ASALI NA MWAROBAINI KWA PAMOJA KWA AJILI YA KUJIFUNZA NA KUFUNDISHA WENGINE.... THAT IS MY PATH ... NJIA ZETU HAZIFANANI ... KILA MTU ANA NJIA YAKE ... KILA MTU KAPEWA MSULI WA KUPAMBANA NA MATATIZO YAKE... PIGANA NA YAKO.... AM SUPER PROUD TO BE ME... I AM A SUPER WOMAN #SUPERWOMAN - #regrann

Dina Marious: Angalia ndoto yako

Regrann from @dinamarious - Usiangalie magumu yanayokukabili na changamoto unazokutana nazo Leo angalia NDOTO yako.

Ndoto yako itatimia.......

 ndoto yako inawezekana.Kumbuka jinsi ulivyoiamini endelea kuiamini.

Inawezekana Leo umeamka una stress,huna hela,huelewi mambo yanavyokwenda.

Pamoja na yote endelea kuiamini NDOTO yako hata katika mazingira yanayokatisha tamaa.

Kumbuka wewe ndio una hiyo picha ya Kesho yako naamini ni picha nzuri sanaa na amini utaifikia.

Good morning! - #regrann

Kesha la asubuhi: KUTAKASWA KWA NJIA YA NENO

                  KESHA LA ASUBUHI

                          JUMATANO

                         18 Apr 2018

*_KUTAKASWA kWA NJIA YA NENO_*
📖 *Uwatakase kwa ile kweli; neno lako ndiyo kweli. Yohana 17:17.*

✍🏽Mzigo wa ombi la Yesu ulikuwa kwamba wale waliomwamini Yeye waweze kulindwa dhidi ya uovu wa dunia na kutakaswa kwa njia ya ile kweli. Yeye huwa hatuachi katika hali ya kubuni kusiko na uhakika kama ukweli ni nini, bali huongezea, “Neno lako ndiyo kweli.”

✍🏽 Neno la Mungu ni njia ambayo kwayo utakaso wetu ni lazima ukamilishwe. Kwa hiyo, ni jambo la muhimu sana, kwamba tujifahamishe maelekezo matakatifu ya Biblia. Ni jambo la muhimu kwetu kuelewa maneno ya uzima kama ilivyokuwa kwa wanafunzi wa awali kufahamishwa kuhusu mpango wa wokovu.

✍🏽Hatutakuwa na udhuru ikiwa, kutokana na uzembe wetu wenyewe, hatutajua madai ya Neno la Mungu. Mungu ametupatia Neno lake, udhihirisho wa mapenzi yake naye amewaahidi Roho Mtakatifu wale wanaomwomba, ili awaongoze kwenye kweli yote; na kila nafsi ambayo kwa uaminifu inatamani kufanya mapenzi ya Mungu itayajua mafundisho.

✍🏽Dunia imejazwa na mafundisho ya uongo; na tusipochunguza Maandiko kwa ajili yetu wenyewe kwa makusudi, tutakubali makosa yake kana kwamba ndio ukweli, tutakubali mila zake na kudanganya mioyo yetu wenyewe.

✍🏽 Mafundisho na desturi za dunia vinatofautiana na ukweli wa Mungu. Wale wanaokusudia kugeuka kutoka katika kuitumikia dunia ili wamtumikie Mungu watahitaji msaada wa kimbingu. Itawapasa kukaza nyuso zao kama chuma kuelekea Sayuni. Watahisi upinzani wa dunia, mwili na mwovu, nao itawapasa waende kinyume cha roho na mivuto ya dunia.

✍🏽Tangu nyakati Mwana wa Mungu alipokabiliana na chuki zisizo na sababu na majivuno na hali ya kutokuamini ya watu, hakujawa na badiliko katika mtazamo wa dunia kwa dini ya Yesu. Watumishi wa Kristo ni lazima wakutane na roho ile ile ya upinzani na shutuma na ni lazima kwenda “nje ya kambi, tukichukua shutumu lake” (Waebrania 13:13).

🙇🏽‍♂```Utume wa Yesu ulidhihirishwa kwa miujiza ambayo haikuwa na mashaka. Mafundisho yake yaliwashangaza watu. Mafundisho yake hayakuwa lugha za kitaalamu zilizokinzana za waandishi, zilizokuwa zimejawa na imani za mafumbo, ambazo zilikuwa na mizigo ya mifumo ya kipuuzi na ulazimishaji usio na maana;

🙇🏽‍♂ lakini ni mfumo wa ile kweli ambao ndio uliokutana na mahitaji ya moyo. Mafundisho yake yalikuwa wazi, bayana na yenye upana. Ukweli halisi aliousema ulikuwa na uwezo wa kusadikisha, nao ulivutia usikivu wa watu. – Review and Herald, Feb. 7, 1888.```

*MUNGU AWABARIKI NYOTE MNAPOTAFAKARI NENO LAKE.*

Family feud continues: The Kimambi

Naona mdogo wake Mange Kimambi ameamuwa kuweka roho yake huru kwa kuweka wazi kuwa anamsapoti RC Makonda na serikali ya awamu ya tano. Wiki iliyopita aliweka picha akiwa na RC Makonda ikiambatana na short caption "nikiwa na RC wangu" lakini leo naona kawa muwazi zaidi.... .... Well, this is not so good and very sad on Kimambi side But it's good kwa wanaopenda drama na wengine tunajifunza hapa jinsi ya kuhandle family issues especially when it played out on public.......

Tutaendelea kuwafatilia mpaka mwisho.   

Regrann from @lord_supremo1 - Tanzania ni yetu na Amani ndio msingi wa umoja wetu!! Nimeamua kua mzalendo!! Nikiwa na RC wangu @paulmakonda 💪 - #regrann

Kesha la asubuhi: Kufurahi katika neno

*Kesha la asubuhi*

_Jumanne Aprili 17, 2018_

*_Kufurahi Katika neno_* _Maneno yako yalionekana, nami nikayala; na maneno yako yalikuwa ni furaha kwangu, na shangwe ya moyo wangu; maana nimeitwa kwa jina lako, Ee Bwana, Mungu wa majeshi. Yeremia 15:16._

📝 Katika kutekeleza dini ya Biblia, kuna hitaji la subira, uungwana, kujikana nafsi na kujinyima. Lakini, kama Neno la Mungu litafanywa kuwa kanuni inayodumu maishani mwetu, kila linachotwambia inatupasa kufanya, kila neno, kila tendo lililo dogo, litadhihirisha kuwa sisi ni raia wa Yesu Kristo, kwamba hata mawazo yetu yamewekwa kwenye kifungo chake. Neno la Mungu likipokelewa moyoni, litaondoa nafsini hali ya kujitosheleza nafsi na kuitegemea nafsi.

📝 Maisha yetu yatakuwa nguvu kwa ajili ya kutenda mema, kwa sababu Roho Mtakatifu atajaza mioyo yetu kwa mambo ya Mungu. Dini ya Kristo itatekelezwa nasi; kwani nia zetu zipo katika upatanifu kamili na mapenzi ya Mungu. Baadhi ya wale wanaodai kuwa na dini ya kweli inasikitisha kwamba huwa wanapuuzia Kitabu kilicho Mwongozo utokao kwa Mungu ili kuelekeza kwenye njia ya mbinguni. Wanaweza kusoma Biblia, lakini kusoma tu Neno la Mungu, kama mtu asomaye maneno yaliyoandikwa kwa kalamu ya mwanadamu, kutampa mtu ujuzi wa juu juu tu.

📝 Kuuzungumza ukweli hakutatakasa wapokeaji. Wanaweza kudai kufanya kazi ya Mungu, wakati ambapo, kama Kristo angekuwa kati yao, sauti yake ingesikika, akisema, “Mwapotea, kwa kuwa hamyajui maandiko wala uweza wa Mungu” (Mathayo 22:29). Watu wa namna hiyo hawataweza kujua kile dini ya kweli inachokimaanisha.

📝 Kristo alisema, “Maneno hayo niliyowaambia ni roho, tena ni uzima” (Yohana 6:63). Yeremia anashuhudia juu ya Neno la Mungu akisema, “Maneno yako yalionekana, nami nikayala; na maneno yako yalikuwa ni furaha kwangu, na shangwe ya moyo wangu.” Kuna uponyaji wa kimbingu katika Neno la Mungu, ambao wale waitwao wenye hekima na busara hawawezi kuupata, lakini ambao unadhihirishwa kwa watoto.

📝 “Kufafanusha maneno yako kwatia nuru, Na kumfahamisha mjinga” (Zaburi 119:130). Kama Neno hili litahifadhiwa moyoni, litakuwa ni hazina ya moyo, ambako vitatoka ndani yake vitu vipya na vya kale. Hatutaendelea kufurahia kufikiria mambo duni ya dunia, bali tutasema, “Neno lako ni taa ya miguu yangu, Na mwanga wa njia yangu” (aya ya 105). – Review and Herald, Mei 4, Mei 4, 1897.

_TAFAKARI NJEMA MWANA WA MUNGU_

Kuna watu ambao wapo hatarini kufutiwa uraia wa Tanzania!

Hii ni kwa wana Diaspora wenzangu tu wengine someni halafu mpite kimya! Kabla hamjaweka miguu yenu barabarani kwenda huko mnako kwenda naomba kwanza uhakiki uraia wako. Je, wewe bado ni Mtanzania au ulisha ukana uraia wako? Kumbuka Tanzania haina Dual citizenship! Na kama bado wewe ni raia wa Tanzania je, umeshaagana na ndugu zako kwamba hata kama hamta onana tena basi iwe hivyo na kuwa ni salama rohoni mwako?! Maana unaweza usiwaone tena, siyo kwasababu ya kifo hapana, kwasababu huwezi kukanyaga ardhi ya Tanzania!Kwanini nimesema haya niliyo yasema, ni kwasababu ninaona dalili za baadhi ya watu kuja kufutiwa haki yao ya kuzaliwa kama Mtanzania (uraia wao kufutwa kabisa) na wengine ambao walisha ukana Utanzania wanaweza kuwekewa "Red flag" na wasiruhusiwe kukanyaga Tanzania for a very long time! Sounds like a joke, huh! Wrong! This is not a joke so kindly take it very seriously!! Kumbuka ofisi ya Rais ni tasisi inayo jitegemea ambayo inauwezo na mamlaka ya kufanya hivyo pale watakapokuwa na sababu tosha kufanya hivyo! 

Vile vile kumbuka kuwa Rais ndio mtu peke anaweka signature kwenye Hati Miliki ya viwanja na pia anauwezo wa kuifuta na kuweka majina ya wamiliki wapya, hivyo kua muangalifu na maamuzi yako. Ukitaka kupambana na serikali lazima uwe umejipanga uwe na plan A to Z! Siyo plan A, B, sijui na C hapana! Uwe na plan zooote intact!! Nimewatolea siri tusije laumiana huko mbele 😏 Otherwise, nawatakieni matembezi mema kwa wale mtakao kwenda matembezi 🤔 #NotWorthIt

Hujafa hujaumbika: Mariah Carey amegundulika na Bipolar disorder

Wahenga walisema hujafa hujaumbika hawakukosea bali walitaka watu wajifunze kuishi kwa unyenyekevu bila kudharau wengine kwani kama bado hatujakuchimbia kaburi lako tegemea kupatwa na kitu chochote kila kibaya au kizuri! Just be humble! Kuna watu wengi ukiwaona utadhani wapo vyema kabisa kiafya na kiroho, kumbe ni wagonjwa kama siyo kiroho, basi kimwili, au kiakili! Tena humu kwenye social media ndio nirahisi sana kuwagundua 😀😀 Wewe angalia sana watu wanaofanya vitu extreme just to get attention fanya kuwachunguza utagundua kuna shida mahala! Siyo tu wanao post matusi au picha za uchi, hapana! Hata wale ambao kutwa picha zao lazima ziwe na muonekano fulani "perfectly put together" the "divaish" behavior. Au mwingine kazi yake ni kupiga picha na viongozi wa siasa na "celebrates" tu haonyeshi maisha yake halisi zaidi ya hizo picha yani watu kama hawa wengi ni wagonjwa! Wengine ni waongo spare zake hakuna!!

Lakini  hakuna haja ya kumcheka mgonjwa japo saa nyingine katika hali ya kiubinadamu wengi tumejikuta tukifanya hivyo haswa kwa wale ambao wameumiza roho zetu! Kumbuka 'hujafa hujaumbika'! Wewe ona mtu kama Mariah Carey  uzuri na pesa zote alizo nazo bado amekutwa na huu ugonjwa! Bipolar siyo Ukichaa ila usipo tibiwa kwa muda mrefu unageuka kuwa kichaa kabisa. 

Mariah Carey aligundulika kuwa na huu ugonjwa mwaka 2011, ameficha kwa muda huo wote lakini sasa imefikia hali ambayo haufichiki tena. Kwa kuhofia kuwa ipo siku mtu angetoa hivyo siri kabla yeye hajasema imembidi sasa aende hadharani na kutangazia dunia kuwa yeye ni mgonjwa wa akili, hivyo dunia impokee na kumkubali jinsi alivyo!.....Kabla ya kuhukumu mtu jaribu kumjua kwa kiundani unaweza tena dhambi mbaya sana! #HujafaHujaumbika

LeMutuz: Mambo bado kabisa mpaka mtakapoelewa kuwa SERIKALI YA AWAMU YA TANO ni serious business

Regrann from @lemutuz_superbrand - FACT: Is walipokutana jana yaani ... Le Commandant Field Marshall RC @paulmakonda na KAKA YAKE NANILIHIU LE KIGAGULAZZZ Mama Maandamano Hewa waliongea kwa masaa 4 nonstop wakiwa wamejifungia ofisini kwa Le Commandant WAWILI TU! ....ni FACT ....swali la msingi hapa ni je WALIONGEA NINI MUDA WOTE HUO WA DAKIKA 240? ...Kwani Kaka anajua nini kuhusu Dada yake Mama maandamano Hewa? ....Kwanini Le Commandant hakukutana na ndugu wengine wa Mama Maandamano Hewa akakutana na huyu tu? ...Le Commandant na Kaka wameanza lini kufahamiana na je walikuwa na Mawasiliano siku zote au? ...au Kaka ametumwa na Dada? ...kwa nini Dada kalia sana kwa uchungu? ...Le Commandant alijuaje kukutana na Kaka italeta kilio cha damu kutoka kwa Dada kama ilivyotokea? ....I mean haya ni maswali muhimu sana ya kujiuliza na kujijibu kabla hujakurupuka na kuanza kuropoka ropoka kwa nyie Misukule ...mwenyewe Dada Mama Maandamano Hewa kakubali kuwa kaumia wewe Msukule unasema nini? ...tulieni mambo ndio kwanza yameanza mpaka Dada afikishwe kwenye mikono ya Sheria ya Tanzania na ni karibuni sana hana muda mrefu ....Rais wa zamani wa USA Reagan aliwahi kusema "YOU CAN RUN, BUT YOU CAN'T HIDE FOR GOOD" - HIROSHIMA"........INAITWA KUPATWA KWA JUA nyie Misukule na Minyumbu tulieni hii ni "OPERATION KIGAGULAZZZ ONE" ...habari kamili inakuja ...toeni mapovu, lien, rukeni hii hamchomoi mazafantazz...KIGAGULAZZZ kashikwa pabaya na bado subirini the next "OPERATION KIGAGULA TWO" ...ndio maana ya ...LE COMANDANT FIELD MARSHALL now U know ...mambo bado kabisa mpaka mtakapoelewa kuwa SERIKALI YA AWAMU YA TANO ni serious business kazi kazi na Bampa to Bampa ....wewe Kibibi Kigagulazzz hiyo ni rasha rasha tu HABARI KAMILI BADO INAKUJA ....mpaka utinge Mahakamani Kisutu kujibu mashitaka yako rasmi ya UHAINI....hahahaha....ok guys here is THE KING OF ALL BONGO SOCIAL MEDIA NETWORK & THE KING OF ALL MOTHERS OF FREEDOM OF SPEECH! ....nani anabisha hukooo? au nani mwenye tatizo hukooo?...KANYAGA! and THIS CASE IS CLOSED! - @lemutuz_superbrand - #regrann

Family feud: The Kimambi

Regrann from @mangekimambi_ - letter to my brother Anil..... Since baba amefariki in 2004 I have tried to be the best big sister I can be.Siku zote nimewaweka nyinyi mbele yangu mimi.
Nimejaribu kufikiria kama you thought everything through kabla ya kwenda kwa Bashite. Remember hiyo mansion(nyumba) mnayoishi 25% ni yangu.Kumbuka hoteli inayowapa kula 25% ni yangu. Na sio yangu kwa maneno ila kwa judgement ya mahakama kuu. Judgement imetoka since 2006 na mpaka leo sijawasumbua muuze chochote mnipe changu.

Since 2004 baba alivyofariki sijawahi kudai wala kupokea hata shingi 10 ya mapato ya hotelini sababu niliwaza nyinyi mnahitaji hizo pesa more than me.Nilitaka msim-miss sana baba sababu aliwaacha nyinyi wadogo sana. Nikaona nibusara niwaachie na share yangu ya hotel. For 14 years hamjawahi kunipa hata sumni. That’s how much I love you. Nahangaika kivyangu marekani ila hata siku moja sijawahi kuwaambia muanze kunipa asilimia 25 yangu ya mapato ya hoteli. Leo hii nikisema niwadai share yangu ya mapato ya hotel since 2004 mtakuwa na hali gani?? Au nikisema uzeni nyumba mnilipe changu mtaenda kuishi wapi? Na mmezoea kuishi kwenye mansion? Mnadhani sihitaji hizo pesa zangu ? Nazihitaji ili na mimi ninunue japo apartment hapa marekani ila sitaki kuharibu undugu sababu ya mali. Ila wewe umekubali undugu wetu kuharibu? 3 months ago mmeuza lile eneo la machimbo ya kokoto pale Tegeta kwa milioni 400 hamjanipa hata senti, hata kuniambia kama mmeuza hamjaniambia.Nafanya kuhadisiwa na mliowauzia. Mmegawana wenyewe wawili na mama enu. I’m sure mtapata shock kuwa najua hili. Na hata kuwauliza sijawauliza sababu nalinda undugu. Na nnalinda undugu sababu hakuna kitu baba alikuwa ananisihi kukifanya kama kuhakikisha hatufarakani. Kila siku aliniambia wewe ndio mkubwa, wewe ukiwapenda wadogo zako hamtokaa kutengana. Wewe ndio wakuwaunganisha. Niliwaachia mali ili kumuenzi baba yetu.Nikaona bora nyinyi muishi like kings mimi niishi kawaida.

Mpaka hati zangu za shamba langu la Mbweni nilikubali mkazichue kwa lawyer wangu although jaji alinikabidhi mwenyewe. Kama isingekuwa Mama Tenga kukataa kuwapata bila mimi kuwepo leo mngekuwa nazo. that’s how much I don’t care abou mali but undugu. 
Nilikuwa tayari niishi vibaya ila nyinyi muishi vizuri ndio maana sikuwasumbua na mali za baba yetu.

Nna uwezo wa kurudi mahakamani na kumwambia jaji yule yule alieamua kesi yetu ya mirathi in 2006 kuwa miezi mitatu iliyopita mmeuza machimbo ya kokoto ya Tegeta kwa milioni 400 bila kunitaarifu na mkagawana nyinyi wawili na mama yenu bila kunipa milioni 100 yangu au hata senti moja na hatua kali zikachukuliwa kwa kunitapeli, labda your new friend Bashite atakusaidia huko mahakamani 🤣🤣 You have a big connection now 🙄🙄
Share yangu ya machimbo ya kokoto mliouza muanze kunitafutia. Mlidhani sijui? Kweli mnadhani naweza kupewa habari nyeti za serikalini ila nisipewe habari za nyinyi kuuza machimbo yetu ya kokoto? Nilikuwa najua Ila niliamuwa kukaa kimya sababu nawapenda na bila nyinyi kwenye maisha yangu nahisigi siwezi kuishi ila labda nahitaji kujifunza kuishi bila nyinyi. Niliona kama ningewauliza kuhusu hayo machimbo tungegombana nikaona bora nisamehe hizo milioni 100 kuliko kupoteza ndugu zangu ila nyinyi hamnithamini 😭. Mapenzi yangu kwenu yanafanya mnaniona zoba. I have tried my best to keep our family together.

Na hayo machimbo mmeuza wa bei ya njaa sana, eti milioni 400 wakati yana thamani ya karibia 1 billion.Si mngesubiri mpaka uchumi u-pickup ndio tuuze?
Anil, I just wanted to remind you of how easily I can fuck you guys over but I havent.Ila wewe leo you decided to fuck me over. Ukoo mzima unanishangaa how come sijachukua changu hadi leo, miaka 12 toka jaji ametugawanyishe in 2006. Ndugu wengi wanadhani mmeniloga nisichukue hata mauzo ya hotelini. Naamini hamjaniloga ila ni mapenzi yangu kwenu tu.

Sorry guys, ilibidi nitoe hili kifuani ili niweze kuendelea na mambo mengine. Nisingemwambia ingeniuma zaidi. Haki leo Bashite kaniumiza.Yani leo Bashite kaniweza.But the struggle continues 💪. I promise not to address this issue again. Kwahili mniombee maana limeniumiza haswa, worse than pain ya ndoa yangu kuvunjika.Na nimeumia kwasababu moja tu, my dad must be very disappointed huko aliko. I have failed him. Finally tumefarakana 😭😩

**PS: Mnaoniambia nifute hizi posti nambloku. Mnataka nife na maumivu? I feel a little better now. - #regrann

Gloria Temba: Happy Birthday to my BFF (my all time shostiii)

Happy Birthday to my BFF (my all time shostiii) Each year that passes by you keep on aging gracefully and yet remain young at heart. No one will ever understand or break the special bond that you & I have. I thank you for the growth in my spiritual life, parenting skills, career, education, for always being there for me throughout all my tears & laughters, joy & sorrow, downfall & success and for all the uncountable times that you always believe in me even when I can’t believe in myself. You always put effort to turn all my wrongs/negativity into the rights/positivity even the times that I am “hard-headed” and don’t listen. Most important...... Thank you for being the best and amazing dad that God blessed our children with. In you, they find their hero, a best friend but mostly a loving dad to look up to who is always their role model. Wee baba weeee Mwenyezi Mungu akulinde, akutunze, akuongoze na kukupa miaka mingine mingiiiii mpaka tukuanike nje kuota jua.(In simple words...Mpaka uwe Senior Muhenga😂). We Love & appreciates you always Baba😍

Happy Birthday Daddy!!!

Happy Birthday Dickson Sr!!

Happy Birthday my besti flendi Foleva!

Nami naomba nimtakie shemeji yangu wa ukweli kheri na baraka zote ya siku ya kuzaliwa kwake. Mungu akuzidishie mabaraka zake uishi maisha marefu na uendelee kuwa baba bora na mume mwema kwa cousin yangu,  yeye ndio wa ukweli wale wengine ni Fake 🙈 naomba mashetani yakae mbali nawe yasiguse ndoa yenu katika jina la Yesu, amen! Happy birthday shemeji yangu wa ukweli 😍❤

Yes! Zari goes to church!

Regrann from @zarithebosslady – All my days are for God, but Sunday I go all out…. #Church – #regrann

Hayo ni maneno yake Zari Hassan the Bosslady kupitia Instagram page yake. I am happy for you Zari keep that spirit God is everything! I hope one day you will warship on Sabbath with me here in Houston or you want me to come to South Africa? I can 😍🙈…. Bwt, you look Amazing! 👌 Be blessed mama Tee 😘❤

Mkuki kwa Nguruwe kwa binadamu mchungu……. !

Kuna watu wanajifanyaga kuwa wao wanajua jinsi ya kufanya maamuzi mazuri kuliko wenzao, wako wepesi sana kusema matatizo ya watu na kuhukumu wengine kwa maamuzi wanayo fanya! Sasa ikatokea maamuzi uliyofanya hayakuzaa matunda mazuri mbona utakoma! Lakini ikiwa yeye ndio  kafanya maamuzi ambayo siyo sahihi atatafuta kila njia ya   Ku justify hayo makosa na kutumia gharama zote kuficha makosa yao. Sasa huyu Tamar Braxton ni mmoja ya watu wenye tabia kama hizo. Yani huyu alikuwa mwepesi sana kusema dada zake kuwa wamechagua wanaume wasiofaa  na ndio maana ndoa zao zina matatizo. Msikilize hapa 👇

Kuna siku pia alimuita Ex husband wa dada yake kuwa ni "baby sitter" kwamba hana faida yoyote kwa dada yake wala watoto zaidi ya kuwa kama mfanyakazi wa kulea watoto. Dada yake alichukia sana na kuwambia kuwa Andre anaweza asiwe mume mzuri lakini ni baba mwema sana kwa watoto wao na hato weza kumvumilia kuona anamdhalilisha baba wa watoto wake. Tizama hao 👇

Sasa leo hii yamemkuta matatizo kwenye ndoa yake mpaka anadai talaka sasa amekuwa MBOGO! Hataki hata kuongea na familia yake kuwaelezea ukweli kuwa ndoa yake naye ilikuwa ni mbovu tu kama yao ila alikuwa anaficha. Yamemkuta yale yale aliyokuwa akiwaambia dada zake, kwa aibu anashindwa hata kuwaambia dada zake kuwa amekwenda mahakamani kudai talaka. Dada zake wamejua kuwa mdogo wao amekwenda mahakamani kudai talaka  baada ya kusoma  kwenye mitandao.  Halafu dada zake wanapotaka kumuuliza ili wajue ukweli anakuwa mkali kama pili pili!  Majibu ya shortcut huku akitumia Mic kama "defensive" mechanism! Embu mtazame hapo 👇

Unajua kama hayajakufika kama hujui ku sympathize na matatizo ya watu basi ni bora ujifunze kunyamaza kuliko kuhukumu wenzio unafanya wajione  like something is wrong with them! Wakati jambo kama hilo au tatizo lolote lile linapokukuta unakuwa mkali hutaki kuulizwa  wala husikii kitu!

Nasikia Tamar amekuwa very sensitive na ame withdrawal kutoka kwa familia yake. Yupo very protective kulinda image ya mume wake.

Masikini Vince anatia huruma! Anataka ku fight for his marriage. Nafikiri ni vile anajiona yeye ni yatima na amekuwa kwenye Braxton family karibia miaka 20 na zaidi. Kumbuka Vince alikuwa Manager wa Toni Braxton kwa takribani miaka 10. Mkataba wake wa umeneja ulisitishwa baada ya kuamua kumuoa  Tamar kwani Toni alisema hawezi kuchanganya undugu na kazi akimaanisha Vince amekuwa shemeji yake. Wakati huo huo kunatuhuma za domestic violence kati ya Vince na Tamar ambazo zimetolewa na mama yake Tamar. Kama asemacho mama mkwe wake ni ukweli basi nitakuwa nimeshangaa sana!! Kupiga mwanamke?! No! big No!

Mmh! Wishing her the best, nimefurahi sasa atajifunza kutokana na makosa. Maybe she will learn to put her ego down because she learned her lesson in a very hard way!

Zamaradi Mketema: Karibu tarehe 15th April ukumbi wa MAKUMBUSHO YA TAIFA

Regrann from @zamaradimketema -

Tumejikuta tunatambua wanawake wengi ambao wamefanikiwa leo hii na kuwaangalia kama watu waliozaliwa wakawa tu hivyo walivyo kutokana na picha yao ya leo bila kujua struggles zao, machozi yao, mapito yao, kusota kwao, kushindwa kwao, kufeli kwao, kukataliwa kwao na hata mateso na changamoto nyingi zilizofunikwa na HALI ZAO ZA SASA.

Katika safari ya maisha na utafutaji wengi huangalia CAPITAL kama ufumbuzi ama kitu pekee kinachotukwamisha kusonga kwenye NDOTO tulizonazo bila kujua kuna vingi huwa vinaturudisha nyuma wanawake na huenda ni matatizo makubwa kuliko kukosekana kwa capital ama vianzio, na hivyo vitu ndio vinafanya hata uwe na kazi ushindwe kuifanya ipasavyo ama hata kuichukia mara nyingine, ama kuna muda ujione huna tu thamani na kukufanya uogope na kunyong'onyea hata pale unapotakiwa kujitokeza na kutoa ulicho nacho, ama ushindwe kusimama vizuri kwenye biashara yako au kushindwa kabisa kuanzisha chochote kutokana na mengi yaliyokuelemea.

Huenda kwasasa uko kwenye hii STAGE, na kuhisi mbele hamna maisha, jambo moja unalopaswa kujua ni kwamba HAWA WANAWAKE UNAOWAANGALIA KAMA MIFANO wengi wao wamepitia kwenye hatua ambazo upo sasa, kuna ambao waliwaza hata kujiua, kuna ambao waliwahi kukosa kabisa, kuna wale waliopoteza dira kiasi cha kutokujua cha kushika, na kuna kipindi walijiona hawana thamani kama ambavyo UNAJIONA SASA, lakini hawakukubali, WALIAMKA, na wakagoma kupelekwa na upepo huo, wakasimama imara na mpaka leo hii tunawapongeza na wengine kuwaita ROLE MODELS. 

Hivyo hata kwako, kwa hali yoyote unayopitia sasa, nataka nikwambie INAWEZEKANA!! nakuahidi utavuka na utaipita hiyo hali na kuwa mpya kabisa, na hakuna ajabu kesho tukakutolea reference kama mmoja wa mifano bora ya wanawake waliofanya maajabu.

Amka kwenye huo usingizi, sio wewe peke yako unaeteseka, na hata kama unapitia manyanyaso, vikwazo, kutokuwa na Dira ya maisha ama changamoto yoyote iwe ya Kijamii, kihisia ama KIUCHUMI nakuhakikishia una nafasi kubwa ya kutoka huko na KUSIMAMA IMARA.

Karibu tarehe 15th April ukumbi wa MAKUMBUSHO YA TAIFA POSTA opposite na IFM kwa mengi zaidi, 

The GOAL is to change LIFE. Na hii siku itakuwa mwanzo wa safari ya mafanikio kwa WENGI. NI BURE!!! - #regrann

Kesha la asubuhi: Tukiwa na vyombo vitupu

        KESHA LA ASUBUHI 

        ALHAMISI 12-04-2018

             *TUKIWA NA*   
          *VYOMBO VITUPU.* 📖 *Lakini tuna hazina hii katika vyombo vya udongo, ili adhama kuu ya uwezo iwe ya Mungu, wala si kutoka kwetu. 2 Wakorintho 4:7.*

✍🏽 _Swali hili limeulizwa, “Ni aina gani ya vyombo ambavyo Roho huvitumia?” Kristo anasema nini? – “Njoni kwangu, ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu; kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo; nanyi mtapata raha nafsini mwenu; kwa maana nira yangu ni laini, na mzigo wangu ni mwepesi” (Mathayo 11:28-30). Ni aina gani ya vyombo vinavyofaa kwa ajili ya matumizi yake Bwana? – Vyombo vitupu. Tunapotoa kila uchafu moyoni, tunakuwa tayari kutumiwa._

✍🏽 _Je nafsi yetu tumeitoa? Je, tumeponywa kutokana na kupanga kibinafsi? Ah, natamani tungepunguza kuitumikia nafsi! Hebu Bwana asafishe watu wake, walimu na makanisa._ 

✍🏽 _Yeye ametoa kanuni iwe mwongozo kwa wote na katika hii hapatakiwi kuwa na namna yoyote ya kuiacha njia kizembe. Lakini huwa kumekuwa, na bado hili lipo, hali ya kuyumba kutoka kwenye kanuni za haki. Hali hii ya mambo itadumu kwa muda gani? Bwana atawezaje kututumia kama vyombo kwa ajili ya utumishi mtakatifu tusipoondoa vyote ndani yetu wenyewe na kutoa nafasi kwa ajili ya ya utendakazi wa Roho wake?_

✍🏽 _Mungu anawaita watu wake wamdhihirishe. Je, dunia itaonesha kanuni za uadilifu ambazo kanisa halishikilii? Tamaa binafsi za kuwa wa kwanza vitaendelea kuoneshwa na wafuasi wa Kristo? Kanuni zinazopendwa nao hazitawekwa kwenye msingi wa kweli, yaani Kristo Yesu? Ni vitu gani tutakavyoweka kwenye msingi, ili pasiendelee kuwa na uhasama, badala yake umoja, ndani ya kanisa?_

✍🏽 _Tutaweka kwenye msingi mbao, nyasi kavu au mabua? Je, badala yake si tulete vitu vya thamani - dhahabu, fedha, vito vya thamani? Hatutatofautisha kwa namna iliyo dhahiri kabisa kati ya makapi na ngano? Hatutatambua kwamba ni lazima tupokee Roho Mtakatifu mioyoni mwetu, kwamba anaweza kutuumba na kutengeneza maisha?_

```Tunaishi nyakati za hatari. Kwa kumuogopa Mungu naweza kusema kwamba ufafanuzi wa kweli wa Maandiko ni wa muhimu kwa ajili ya maendeleo sahihi ya kimaadili kwa ajili ya tabia zetu.```

```Mioyo na roho vinapokuwa vimefanyiwa kazi na Roho, nafsi inapokufa, ukweli una uwezo wa kudumu kupanuka na kuwa na maendeleo mapya. Ukweli unapoumba tabia zetu, utaonekana kuwa ukweli hasa. – Review and Herald, Feb. 28, 1899.```

*MUNGU AWE NANYI MNAPOTAFAKARI*

Blog